CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima

KA204 – SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS

PROJEKTAS

APLINKYBĖS & TIKSLAS

Spartus technologijų taikymas verčia žmones prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų, tačiau nepalankios situacijos, tokios kaip amžiaus nulemtas technologinių žinių trūkumas, mažesnė mokymosi motyvacija, daugeliui tampa kliūtimi integracijai. Suaugusiems trūksta žinių įvairiose šiuolaikinio gyvenimo srityse, bet pirmiausia jiems reikia pagerinti savo skaitmenines kompetencijas. Be jų jie turi menkesnes galimybes – negali pasinaudoti viešosiomis paslaugomis, taip pat virtualiomis komunikacijos priemonėmis. Dėl to nukenčia gyvenimo kokybė.

Norint įveikti šiuos iššūkius, reikia kurti naujus mokymosi modelius, stiprinti įvairių suaugusiųjų mokymosi organizacijų sinergiją, tobulinti jų personalo kvalifikaciją. Siekdamos šio tikslo šešios organizacijos iš šešių šalių – Lietuvos, Estijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos, įgyvendino bendrą projektą.
Projekto tikslas – sustiprinti projekte dalyvaujančių organizacijų potencialą vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių kompetencijų ugdymui, suteikti daugiau galimybių organizuoti jų mokymąsi kartu su kitais šeimos nariais.

Šis mokymosi būdas tampa populiariu visame pasaulyje, nes jis teikia daug galimybių skirtingoms kartoms mokytis kartu. Vyresniems žmonėms mokymasis su šeima gali tapti pirmuoju žingsniu tolimesniam tobulėjimui ir veda ne tik prie įgūdžių gerėjimo, bet ir prie sklandesnės skirtingų kartų žmonių bendrystės, aukštesnių moralinių vertybių, pozityvaus požiūrio, teigiamo poveikio sveikiems šeimos santykiams bei visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi.

ĮGYVENDINTI UŽDAVINIAI

Tam, kad pasiekti tikslą, buvo įgyvendinti šie uždaviniai:

TARPTAUTINIAI PATIRTIES MAINAI

Surengti keturi tarptautiniai patirties sklaidos ir mokymosi renginiai, kurių dėka pagerintos suaugusiųjų mokytojų kompetencijos. 
Tarptautiniuose mokymuose Bulgarijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Turkijoje dalyvavo 40 mokytojų. Jie išplėtė savo profesinius horizontus bei sustiprino kompetencijas.

ŠEIMŲ MOKYMOSI VEIKLOS

Partneriai sugeneravo naujas šeimos mokymosi idėjas ir jas išbandė organizuodami pilotinius mokymus savo organizacijų tikslinėms grupėms. 120 vyresnio amžiaus žmonių ir jų šeimos narių buvo įtraukti į mokymosi veiklas ir pagerino savo gebėjimus, patyrė mokymosi kartu su šeima džiaugsmą.

GEROSIOS PRAKTIKOS & MOKYMOSI MEDŽIAGA

Geriausių praktikų pavyzdžiai buvo surinkti ir paviešinti šiame virtualiame projekto patirties tinklalapyje. Pateiktais pavyzdžiais galės remtis kiti suaugusiųjų mokytojai savo veiklose.

PARTNERIAI & PATIRTYS

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

LIETUVA

"Values, Virtues, Integrity" FONDAS

BULGARIJA

EDU VITA

ITALIJA

"NAZHAYAT" ASOCIACIJA

TURKIJA

CASTILLA LA MANCHA UNIVERSITETAS (UCLM)

ISPANIJA

Pärnu CENTRINĖ BIBLIOTEKA

ESTIJA

MOKYMAS & MOKYMASIS

"VALUES, VIRTUES, INTEGRITY" FONDAS

Pirmasis tarptautinis mokymosi renginys.

"NAZHAYAT" ASOCIACIJA

Antrasis tarptautinis mokymosi renginys.

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Trečiasis tarptautinis mokymosi renginys.

EDU VITA

Ketvirtasis tarptautinis mokymosi renginys.

TRAINING MATERIALS

CANVA

Tai virtuali grafinio dizaino programa. Ji naudojama skaitmeninei grafikai, prezentacijoms, plakatams, dokumentams ir kitam vizualiam turiniui kurti. Programa pateikia daug įvairių šablonų, kuriais lengva naudotis.

AHNENBLATT

Tai lengvai valdomas ir daug galimybių teikiantis įrankis skaitmeniniams geneologiniams medžiams kurti, geneologiniams tyrinėjimams atlikti.

ACTIONBOUND

Tai platforma, kuria lengva kurti edukacinius žaidimus, suteikti mokytis per atradimus ir nuotykius. Platforma sukurta Vokietijoje kaip edukacinis projektas kurti vietos paveldu paremtas, interaktyvias, mobilias mokymosi veiklas. Pradėta naudoti 2012 metais, platforma išplito visame pasaulyje ir naudojama komandos stiprinimo žaidimams, virtualiems turams, virtualiems pabėgimo kambariams kurti.

COMICSTRIP

Ši programa leidžia panaudoti vaizdus ir tekstus kuriant komiksus. Nebūtina būti patyrusiu animatorium kad sukurti įtraukiančius komiksus. Tam pakanka įvaldyti skaitmeninę programą, būti geros nuotaikos, turėti vaizduotę ir būti kūrybingam.

WEVIDEO

Tai virtualus filmuotos medžiagos redaktorius. Naudingas kuriant vaizdo filmus, skaitmenines istorijas. Įrankį galima naudoti klasėje, šeimoje, kartu su draugais.

ARTSTEPS

Tai žiniatinklio programa 3D virtualioms parodoms kurti. 

QUIZIZZ

Programa skirta skaitmeninėms viktorinoms, interaktyvioms pamokoms kurti. Tokios pamokos lengvai įtraukia įvairaus amžiaus žmones.

RASKITE ĮKVĖPIMĄ

MOKYMOSI IDĖJOS ŠEIMAI

Įgyvendinant projektą visi partneriai sukūrė ir įgyvendino įvairias veklas tam, kad paskaintų šeimos narių ir skirtingų kartų bendrą mokymasi savo bendruomenėse. Įgyvendintos idėjos gali būti taikomos didesnėms ar mažesnėms besimokančiųjų grupėmis ir pritaikomos įvairiems tikslams. 

atraskite idėjas

$

Koja kojon su tradicija ir modernumu (Bulgarija)

$

Bitė iš Utenos skrenda į Sofiją (Bulgarija)

$

Skaitmeninės istorijos ir kompiuteriniai įgūdžiai (Estija)

$

Linksmų vasaros atostogų: atvirukų kūrimas su CANVA

$

Kaip pažintinę ekskursiją padaryti interaktyvia ir įtraukiančia įvairaus amžiaus žmonių grupei?

$

Komiksų diena

$

Virtualūs pabėgimo kambariai

$

Pärnu literatūroje

$

Piešimas ant medžiagos: susikurkime sau krepšį

$

Kūrybinė CANVA laboratorija: augalinių mandalų kūrima sir jų skaitmeninimas

$

Šeimos skaitmeninių kompetencijų gerinimas

$

Strengthening family ties & technological development