CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima

KA204 – SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS

Pirmasis tarptautinis mokymosi renginys

“VALUES, VIRTUES, INTEGRITY” FONDAS, BULGARIJA

“Values, Virtues, Integrity” fondas organizavo pirmąją tarptautinę projekto mokymosi veiklą, kuri vyko Sofijoje, 2021 metų birželį. Dešimt suaugusiųjų mokytojų ių visų partnerių šalių atvyko į Bulgariją, kur visi kartu mokėsi pagal fondo parengtą mokymo programą. Mokymų tema – kaip derinti menines veiklas su technologijų teikiamomis galimybėmis ir kaip jas panaudoti mokymuisi kartu su šeima. Vyko tapybos ant šilko, augalinių mandalų kūrimo, tapymo pirštais užsiėmimai. Vėliau mokymų dalyviai išmoko naudoti CANVA programą, kurios pagalba skaitmenizavo savo sukurtus darbus, jų pagrindu sukūrė skaitmenines versijas. Mokymų pabaigoje parengta virtuali kūrybinių darbų paroda.

Virtuali kūrybinių darbų paroda.

Nuotraukos ir vaizdo filmas:

Antrasis tarptautinis mokymosi renginys

NAZHAYAT ASOCIACIJA, TURKIJA

“NAZHAYAT’ asociacija surengė antrą tarptautinį mokymosi renginį. Jis vyko 2021 metų spalį. Renginio tikslas – sustiprinti dalyvių skaitmenines kompetencijas kartu tobulinant ir humanitarines žinias bei socialinius įgūdžius. Aplankytas atvirose erdvėse įkurtas Aphrodisias muziejus, surengti keramikos ir siuvinėjimo karoliukais kursai. Mokymų dalyviai daug sužinojo apie vietinius amatus. Vėliau virtualia programa “Kahoot” parengtos viktorinos naujai įgytoms žinioms pasitikrinti. Mokymų dalyviai taip pat išmoko geneologijos subtilybių – kompiuterinės programos “Ahnenblatt” pagalba kūrė geneologinius šeimų medžius.

Trečiasis tarptautinis mokymosi renginys

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA, LIETUVA

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka organizavo trečiuosius projekto tarptautinius mokymus. Jie vyko 2022 metų vasarį. Šių mokymų tikslas – praturtinti mokymų dalyvių žinias Utenos šeimos skaitmeninių veiklų centro patirtimi švietimo tikslais panaudojant virtualią realybę, mokymo sužaidybinimą, interaktyvias mokymo priemones, robotus. Besimokantieji sužinojo, kaip panaudoti “Actionbound” ir “Comic Strip” programas, jas derinti su įvairia mokymo tematika bei tikslais.

Ketvirtasis tarptautinis mokymosi renginys

EDU VITA, ITALIJA

“EDU VITA” organizacija suengė ketvirtuosius tarptautinius projekto mokymus. Jie vyko Lecce mieste, Italijoje, 2022 metų gegužę. Mokymų tikslas –  skleisti įvairių kartų mokymosi kartu patrtį akcentuojant vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą. Dalyviai mokėsi skaitmeninių istorijų kūrimo ir išmoko:

  • naudoti “WeVideo” programą skaitmeninėms istorijoms kurti;  
  • naudoti “Subtitles Edit” programą video subtitrams kurti; 
  • kurti virtualias viktorinas pasinaudojant “Quizizz”.