CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima

KA204 – SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS

VISI PARTNERIAI

UTENA A. AND M. MISKINIAI PUBLIC LIBRARY

LITHUANIA

"Values, Virtues, Integrity" Foundation

BULGARIA

EDU VITA

ITALY

NAZHAYAT association

TURKEY

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)

SPAIN

Pärnu Central Library

ESTONIA

PARTNERIAI IR PATIRTYS

UTENA A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA, LIETUVA

www.uvb.lt

Biblioteka vykdo kultūrines, informacines ir švietimo funkcijas. Tai viena iš labiausiai technologijų srityje patyrusių bibliotekų šalyje. Ji padeda žmonėms prisitaikyti prie technologinių pokyčių. Bibliotekos personalas organizuoja mokymo programas vaikams ir suaugusiems, moko naudoti įvairias technologijas. 2019 metais bibliotekoje įkurtas šeimos skaitmeninių veiklų centras, kuriame skirtingų kartų žmonės gali susipažinti su pažangiausiomis technologijomis – virtualia realybe, daiktų kompiuterija, Kinect, 3D modeliavimu, robotika.  

Utenos biblioteka sukaupė didelę patirtį kurdama šeimos mokymosi programas ir inovatyvų mokymosi turinį. Taip siekiama geresnio gyventojų skaitmeninio raštingumo, gebėjimo pritaikyti technologijas gyvenime. Taip pat skatinamas didesnis pasitikėjimas vieni kitais, tolerancija, stiprinama bendrystė suteikiant vaikus, tėvus ir senelius, mokytojus ir mokinius bendram mokymuisi ir svarbių kompetencijų stiprinimui. Visas mokymosi procesas šiame centre pagrįstas kūrybiškumu – žmonės mokosi planuodami, modeliuodami, kurdami.

FONDAS “VALUES, VIRTUES, INTEGRITY”, BULGARIJA

www.vvifoundation.org

Tai Sofijos mieste, Bulgarijoje veikianti nevyriausybinė organizacija. Svarbiausias jos tikslas – populiarinti, skatinti ir įgyvendinti gyvenimo kokybę gerinančias vertybes ir integraciją šalyje, Europoje ir pasaulyje asmeniniame žmonių, organizacijų, bendruomenių ir visuomenės lygmenyje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto, turizmo, ekologijos, tvaraus vystymosi, pilietinės partnerystės, dalyvavimo politikoje, sveikatos, socialinėje srityse. Organizacija dirba su socialiai pažeidžiamomis gyventojų grupėmis, medija, kitais vietiniais, šalies ir tarptautiniais veikėjais. 

Fondo misija – kurti ir vystyti vertybinį Bulgarijos visuomenės intelektą. 

Organizacija labai aktyviai įsitraukia į švietimo veiklas, rūpinasi įvairaus amžiaus žmonių įsidarbinimo galimybių didinimu, naujų kelių žmonių gyvenimo tobulinimui paieška.

NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA “EDU VITA”, ITALIJA

www.eduvita.it

Tai Italijoje veikianti organizacija, kuri populiarina visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, stiprina tarpkultūrinius ryšius ir skirtingų kartų bendravimą. Organizacija suteikia erdvę bendruomenės narių susitikimams, kultūrinėms ir edukacinėms veikloms. “Edu Vita” įkūrimą inicijavo jauni žmonės, kurie  jau kurį laiką aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitomis regiono bei tarptautinėmis organizacijomis, skatina įvairaus amžiaus žmonių norą mokytis. Buvo pastebėta, kad Lecce mieste trūksta skirtingų kartų mokymosi kartu galimybių, suaugusiųjų švietėjams trūksta kompetencijų jiems padėti. Taip gimė idėja sukurti bendradarbiavimo erdvę, kur skirtingo amžiaus žmonės galėtų dalintis savo žiniomis ir patirtimi. “EDU VITA” įgyvendina šiuos uždavinius:  

 • propaguoja visą gyvenimą trunkantį mokymąsi socialinei įtraukčiai didinti; 
 • populiarina atskirtį patiriančių žmonių mokymosi idėjas siekiant juos labiau įtraukti ir integruoti; 
 • konstruktyvaus dialogo ir patirties mainų keliu stiprina ryšius tarp įvairaus amžiaus žmonių; 
 • skatina akademinės, profesinės bendruomenės bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą; 
 • stiprina neformalų ir skaitmeninį mokymasi; 
 • skatina jaunimo iniciatyvas ir stiprina verslumą. 

Uždaviniai įgyvendinami šiomis veiklomis:

 • bendradarbiaujant su įvairiomis jaunimo organizacijomis įtraukiami savanoriai;  
 • organizuojami edukaciniai užsiėmimai vietiniam jaunimui; 
 • rengiami kompiuterinio raštingumo kursai;  
 • padedant jaunimui vyresnio amžiaus žmonės mokosi užsienio kalbų; 
 • rengiami knygų pristatymai ir mainai;   
 • kuriama jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendradarbiavimo platforma.

ASOCIACIJA “NAZHAYAT”, TURKIJA

http://nazhayat.org

Grupė mokytojų 2015 metais  sukūrė šią organizaciją siekiant sumažinti atotrūkį tarp skirtingų kartų ir kultūrų. Šiuo metu asociacija siūlo didelę įvairovę kursų skirtingo amžiaus žmonėms. Svarbiausias organizacijos siekis – įtraukti vyresnio amžiaus žmones, pensininkus į bendruomenės gyvenimą. Tuo tikslu rengiami kalbų ir kompiuterinio raštingumo kursai. Asociacijos nariai dirba suaugusiųjų švietimo centre, todėl turi reikiamą patirtį. Be  30 oficialių organizacijos narių kartu darbuojasi ir savanoriai. Organizacijos misija yra tobulinti vietinį švietimą, gerinti gyventojų žinias, todėl teikiamos šios paslaugos:

 • rengiami kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursai;  
 • organizuojami žygiai  kalnuose ir kitose atvirose erdvėse; 
 • rengiamos išvykos į istorines vietas; 
 • siūlomi seminarai ir renginiai;  
 • mokoma tautinių šokių;  
 • organizuojamos dviračių ir orientacinio sporto veiklos.

CASTILLA LA MANCHA (UCLM) UNIVERSITETAS, ISPANIJA

www.uclm.es

UCLM yra dar jaunas, bet didelį potencialą turintis universitetas. Jis išsidėstęs didelėje teritorijoje: padaliniai veikia Albacete, Ciudad Real, Cuenca ir Toledo. Šioje modernioje įstaigoje mokosi daugiau kaip 30 000 studentų,  dirba 2 270 mokytojų bei tyrėjų, 1 059 administracinių darbuotojų. Tai yra dideli žmogiškieji resursai leidžiantys teikti paslaugas visiems, kas siekia žinių įskaitant ir tarptautinius studentus.  

UCLM siūlo mokymosi galimybes žmonėms, kurie siekia atrasti mokymosi malonumą. Universitete veikia padalinys senjorams – “José Saramago”. Jo programa teikia ankstesnį išsilavinimą turintiems ar jo visai neturintiems žmonėms galimybę mokytis. Jiems siūlomos šios veiklos:

 • kultūrinis, profesinis mokymasis; 
 • socialiniai projektai; 
 • kultūrinės, meninės, poilsio, savanorystės veiklos; 
 • skirtingų kartų bendradarbiavimo projektai; 
 • geriausia suaugusiųjų švietimo patirtis. 

PÄRNU CENTRINĖ BIBLIOTEKA, ESTIJA

www.pkr.ee

Biblioteka – tai multifunkcinė, moderni kultūros ir mokymosi įstaiga. Joje užsiregistravę daugiau nei 15 tūkst. skaitytojų, veikia 11 padalinių įvairiose vietovėse. Vyresniems žmonėms organizuojami klubai, filmų peržiūros, literatūros ir muzikos renginiai, meno, amatų užsiėmimai. Biblioteka taip pat vykdo kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymus, moko senjorus naudotis virtualiais katalogais, interneto ištekliais, skaitmeninėmis knygomis bei jų skaitytuvais. Šios bibliotekos veiklos remia visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Teikiama metodinė pagalba kitoms bibliotekoms diegiant naujas paslaugas, aktyviai įsitraukiama į bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Kaip ir dauguma šalies bibliotekų individualiai konsultuoja ir moko senjorus skaitmeninio raštingumo.