CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima

KA204 – Suaugusiųjų mokymosi strateginių partnerysčių projektas

ATRASKITE IDĖJŲ

$

Koja kojon su tradicija ir modernumu

$

Bitės iš Utenos skrenda į Sofiją

$

Istorijų pasakojimas ir skaitmeniniai įgūdžiai

$

Laimingų vasaros atostogų: atvirukų kūrimas su CANVA

$

Kaip turistinę ekskursiją, kurioje dalyvauja skirtingo amžiaus žmonės, padaryti interaktyvia ir įtraukiančia?

$

Komiksų diena

$

Virtualūs pabėgimo kambariai

$

Pärnu literatūroje

$

Piešimas ant medžiagos: susikurkime sau krepšį

$

Kūrybinė CANVA laboratorija: augalų mandalos ir jų skaitmeninimas

$

Skaitmeniniai gebėjimai – šeimai

$

Šeimos ryšių stiprinimas ir technologinė pažanga

Koja kojon su tradicija ir modernumu

BULGARIJA

Bulgarijoje gerbiamos šeimos tradicijos, todėl viena populiariausių veiklų yra šeimos medžio kūrimas. Dažniausiai tai daro vienas iš vyriausių šeimos narių, tas, kuris daug prisimena ir nori informaciją palikti būsimoms kartoms. Jaunesnieji šeimos nariai perpiešia šeimos medžius ant kartono, kad jie būtų vizualizuoti ir patraukliau atvaizduoti. Vieni šeimos medį kuria vienaip, kiti visai kitaip. Procesas ilgas ir kruopštus, reikia nupiešti daug šakų ir linijų, kurios vaizduoja giminės narių ryšius.

Asociacijos “Values, Virtues, Integrity” atstovai dalyvavo projekto „Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių įgūdžių ugdymas per mokymąsi šeimoje”, kurie vyko Nazili mieste, Turkijoje. Mokymų metu perėmė įdomią patirtį apie technologijų naudojimą genealoginių medžių kūrimui. Buvo įsisavintas patrauklus virtualus įrankis “Ahnenblatt”, kuris šeimos medžius leidžia kurti asmeniniame kompiuteryje.

Programos “Ahnenblatt” mokymai organizuoti ir Bulgarijoje. Juose aktyviai dalyvavo genealogijos entuziastai. Mokymai vyko pasaulinės Covid 19 pandemijos metu, todėl jie buvo nuotoliniai. Toks mokymo būdas turėjo ir privalumų – prie nuotolinių mokymų prisijungė daugiau žmonių nei būtų tilpę klasėje. Šeimos vertybių puoselėtojai sukūrė savo šeimų istorijas apimančias daug kartų.

Bitės iš Utenos skrenda į Sofiją

BULGARIJA

Projekte dalyvavusiai Bulgarijos komandai įspūdį padarė mokymai Utenos šeimos skaitmeninių veiklų centre. Labiausiai patiko tai, kad čia “apsigyvenusi bitė” suteikia žinių apie skaitmeninius vaizdus, padeda suprasti, kaip vaizdai atvaizduojami kompiuteryje, iš ko jie susideda. Bitę sukūrė centro lankytojai, kurie nori išmokti programuoti ir modeliuoti vaizdus. Panaudotos paprasto priemonės – lenta ir 10 plastikiniai indelių. Jie sudėlioti į 11 eilių. Į puodelius tam tikra seka dedamos skirtingų spalvų servetėlės. Kiekvienas puodelis atitinka pikselį. Kai visi indeliai užpildomi atitinkamų spalvų servetėlėmis, matosi vaizdas – skrendanti bitė. Tokiu būdu besimokantieji perpranta, kaip kompiuteryje koduojamas vaizdas.

Panaši bitė “atskrido” ir į Sofiją. Du tarptautinių mokymų dalyviai pritaikė šią patirtį šeimų socialinio būsto centre, kur yra daug vaikų ir jaunimo.
Centras veikia Lyulin rajone Bulgarijos sostinėje. Mokymai vyko projekto “ Kalbame šešėliais” kontekste, kurį finansuoja nacionalinis kultūros fondas. Juo siekiama populiarinti šešėlių teatrą. Mokymų metu suorganizuota veikla paveikslėliui pikselių (puodelių) pagalba sukurti. Taip suteikta žinių apie programavimą, kodų rašymą, dalyviai paskatinti būti kūrybingais. Jie pamatė, kaip bendru žmonių darbu sukurtas kūrybinis produktas, suprato, kuo svarus kiekvieno indėlis.

Nutarta, kad kiekvienas pikselis (puodelis) yra žmogus, kuris atlieka savo rolę teatre ir kad kiekvieno rolė, sujungta su kitomis, sukuria bendrą spektaklį, todėl svarbu ją gerai ir teisingai atlikti. Akcentuota individo svarba kolektyviniame produkte. Tokiu būdu fondo komanda kūrybiškai pritaikė žinias, kurias įgijo tarptautinio vizito Lietuvoje metu. Atkartodami patirtį Sofijoje komandos nariai praturtino savo ankstesnes veiklas, praplėtė jų semantinius horizontus.

Laimingų vasaros atostogų: atvirukų kūrimas su CANVA

ITALIJA

Vasaros pradžioje “EduVita” mokymų metu senjorai ir jų šeimos nariai mokėsi naudotis kompiuterinio dizaino programa “Canva” Tai virtuali priemonė plakatams, prezentacijoms ir kitiems vizualiems darbams kurti. Organizacijos suaugusiųjų mokytojai atrado šios programos galimybes dalyvaudami “Erasmus+” strateginių partnerysčių projekto “Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima” tarptautiniuose mokymuose Bulgarijoje.   

Jauni “EduVita” mokytojai pristatė programą susirinkusiems dalyviams, po to visi dalyvavusieji sukūrė atviruką su vasaros linkėjimais. Tokiu būdu jie suprato, kad atvirukai ir kiti panašūs darbai gali būti kuriami virtualiai, tam nereikia specialios kompiuteryje įdiegtos programos. Mokymų metu patobulintos ne tik skaitmeninės, bet ir anglų kalbos kompetencijos, nes programa buvo integruota į anglų kalbos mokymus, todėl atvirukų užrašai ir linkėjimai buvo kuriami anglų kalba.

Mokymų pabaigoje dalyviai pasidalino įžvalgomis kaip “Canva” gali būti naudojama ir taikoma jų aplinkoje ir gyvenime: ja galima kurti sveikinimus šeimai ir draugams ir jais dalintis socialiniuose tinkluose. Viena iš dalyvių pasidalino idėja, kaip ji planuoja sukurti savo kulinarinės patirties skaitmeninę knygelę ir perduoti ją anūkams. Tai buvo labai geras pavyzdys, kaip vyresni gali patrauklia forma dalintis žiniomis su jaunąja karta.

Kaip turistinę ekskursiją, kurioje dalyvauja skirtingo amžiaus žmonės, padaryti interaktyvia ir įtraukiančia?

ITALIJA

Dalyvaudami projekte “Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima” atradome skaitmeninį įrankį, kurio dėka dabar galime Lecce miesto grožį, jo architektūrinį paveldą pristatyti grupėms, kuriose dalyvauja skirtingo amžiaus žmonės.
Tai “Actionbound” programa. Jos paudojimo paslaptis mums atskleidė partneriai Lietuvoje.

Damiano ir Roberto, du suaugusiųjų mokytojus, įkvėpė šios programos galimybės ir jie nutarė sukurti interaktyvų turą panaudodami informaciją apie Lecce miesto istoriniame centre esančius monumentus bei kitas įdomias vietas. Buvo kruopščiai surinkta visa informacija, nuotraukos, po to sukurtos turo užduotys.

Parengta medžiaga išdėliota virtualiame Lecce miesto žemėlapyje ir virto skaitmeniniu turu. Siekiant, kad turas taptų dar patrauklesniu, jo dalyviai buvo padalinti į dvi komandas, kurias sudarė skirtingo amžiaus žmonės. Kiekvienai komandai teko iššūkis – per trumpiausią laiką pateikti kuo daugiau teisingų atsakymų ir laimėti prizą – Salento saldainių. Taip buvo sukurta pozityvi atmosfera, pažadinta sveika konkurencija, paskatintas bendradarbiavimas tarp bendro tikslo siekiančių skirtingo amžiaus žmonių. Jaunesnieji labiau technologiškai raštingi, vyresnieji turi daugiau istorijos žinių, todėl bendradarbiavimas buvo abipusiai naudingas – jaunimas parodė, kaip valdyti programą, kaip pateikti atsakymus, perskaityti užduotis.

Vyresnieji pasidalino savo žiniomis apie miestą, padėjo rasti teisingus užduočių atsakymus. Tokiu būdu kiekvienas atliko savo rolę ir padėjo kitiems. Linksmą atmosferą sukūrė ir tai, kad išradingai buvo panaudotos ne tik žinios ir faktai, bet ir pasakojimai, anekdotai, linksmos istorijos susijusios su viena ar kita miesto vieta. Ir laimėjusieji, ir pralaimėjusieji vėliau pasidalino savo įspūdžiais, džiaugėsi, kad pirmą kartą dalyvavo linksmame skaitmeniniame ture. Šios naujos patirties dėka mes atradome būdą, kaip sujungti kultūrines, istorines žinias su technologijomis ir paskatinti mokinius mokytis kartu dirbant komandoje.

Kūrybinė CANVA laboratorija: augalų mandalos ir jų skaitmeninimas

LIETUVA

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojai nuolat ieško būdų, kaip sudominti vyresnio amžiaus žmones technologijomis.
Dalyvaudami projekto “Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų stiprinimas mokantis kartu su šeima” tarptautiniuose mokymuose Bulgarijoje jie atrado naujų galimybių. Mokymų tema labai įdomi – kaip suderinti menines ir kūrybines veiklas su technologijomis ir tokiu būdu sustiprinti vyresniųjų skaitmenines kompetencijas.
Po mokymuose įgytos patirties bibliotekininkams kilo idėja – surengti mandalų kūrimo iš augalų dirbtuves. Mandala – tai dažniausiai apskritimas, meno forma, intuityvi kūryba, kuri leidžia atsiskleisti mintims ir padeda sukaupti dėmesį. Užsiėmimo dalyviai pasiskirstė poromis ir kartu kūrė mandalas iš surinktų augalų žiedų, lapų, kitos gamtoje rastos medžiagos.

Augalai labai svarbūs pagyvenusių žmonių gyvenime. Jie domisi jų auginimu ir naudojimu, patys juos augina. Būtent dėl to šis pomėgis gali būti lengvai naudojamas mokant juos naujų dalykų.Bibliotekininkai šią veiklą panaudojo skaitmeninių kompetencijų stiprinimui. Užsiėmimo dalyvius jie pamokė fotografuoti sukurtas mandalas ir nuotraukas panaudoti originalių atvirukų kūrimui panaudojant kompiuterinio dizaino programą “Canva”.
Kūrybinėje laboratorijoje dalyvavo 10 žmonių. Jiems labai patiko veikla, nes ji teikė daug galimybių vaizduotei atsiskleisti, saviraiškai. Taip pat tai buvo puikus būdas bendrauti tarpusavyje su kitais šeimos nariais, perduoti žinias apie augalus jaunesniesiems įtraukiant juos į bendrą darbą. Daugelis sako, kad ateityje tai taps bendru šeimos pomėgiu laisvalaikiui praleisti. Augalų rinkimas, jų išdėliojimas, fotografavimas – malonus darbas visiems, ypač kai sukurtus darbus galima įamžinti atvirukuose.

Tai ne tik malonumas, turiningas laisvalaikio praleidimas, bet ir ryšys su gamta, taip pat technologinių įgūdžių stiprinimas. Kartu išmokstama fotografuoti, perkelti vaizdus į kompiuterį, juos išsaugoti, redaguoti, kurti užrašus, spausdinti ar dalintis socialiniuose tinkluose. Taip pat tai puikus būdas keistis žiniomis šeimoje, kur vieni geriau išmano augalus, o kiti technologijas. Mokymų dalyviai taip atsiliepė apie šią veiklą”
“Augalai mane domina jau seniai. Aš renku vaistažoles, bet niekada nemaniau, kad panaudosiu jas kūrybinei veiklai. Daugiau aš niekada nepirksiu atvirukų, nes galiu juos susikurti pati. Juk artimųjų sukurtas atvirukas visuomet nuoširdesnis ir teikia daugiau džiaugsmo tiems, kam juos dovanojame”.

Virtualūs pabėgimo kambariai

LIETUVA

Pasaulinė COVID-19 pandemija sukėlė daug iššūkių suaugusiųjų mokytojams. Jiems teko ieškoti naujų mokymo būdų. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka panaudojo mobilią aplikaciją “Actionbound” tam, kad sukurtų patrauklią ir įtraukiančią virtualią mokymosi aplinką etnologinėms žinioms populiarinti. Sukurti šeši virtualūs pabėgimo kambariai, kurie apima keletą etnologijos temų. Dalyvaudami šioje edukacinėje veikloje žmonės mokosi patirdami nuotykius, jie įgyja žinių spręsdami kryžiažodžius, atsakinėdami į viktorinų klausimus, taip pat atlikdami daug kūrybinių užduočių bei taip ieškodami išėjimo iš virtualaus pabėgimo kambario.

Pabėgimo kambariai Lietuvoje ir pasaulyje tapo populiariais jau seniai, bet virtuali jų versija išpopuliarėjo tik prasidėjus pandemijai, kuomet fiziniai ryšiai buvo apriboti, bendravimas leidžiama tik šeimoje.
Skaitmeniniai virtualūs kambariai sąjunga daugybę užduočių ir veiklų. Integruojamos tokios užduotys kaip filmuota medžiaga, garso failai, testai, viktorinos, kūrybinis rašymas ir kt. Kūrybinės užduotys leidžia eksperimentuoti, žaisti ir dirbti komandoje.
Veikdami kartu dalyviai įgyja daug žinių apie savo gyvenamąją vietą, jos etninę kultūrą. Tuo pačiu patiria komandinio darbo džiaugsmą, išmoksta dirbti kartu, bendrai spręsti problemas it įveikti iššūkius.

Šis metodas yra labai efektyvus, nes paremtas žmogaus prigimtiniu noru tyrinėti, atrasti. Veikla itin tinka šeimai mokytis ir praleisti laisvalaikį kartu.
Šeši bibliotekos sukurti virtualūs pabėgimo kambariai pasiekiami interneto adresu https://kitokieatradimai.lt/. Dalyviams nereikia jokios ypatingos įrangos, pakanka išmanaus telefono ir kantrybės bei smalsumo.
Tiems, kas nori sukurti savo virtualų pabėgimo kambarį siūlome parsisiųsti “Actionbound” programą.

Pärnu literatūroje

ESTIJA

Dalyvaudami “Erasmus+” projekte “Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų stiprinimas mokantis kartu su šeima” Pärnu Centrinės bibliotekos darbuotojai atrado daug naujų idėjų savo veikloms. Labiausiai įsimintinas geros patirties pavyzdys – įvairių technologijų panaudojimas Utenos viešosios bibliotekos paslaugoms ir leidiniams pristatyti ir populiarinti. Utenos biblioteka naudoja mobilią “Actionound” programą, kurios paskirtis – rengti virtualias ir realias “lobių paieškas”. Dalyvaudami tokiame renginyje besimokantieji turi spręsti įvairius galvosūkius, atlikti užduotis ir taip rasti atsakymus į įvairius klausimus susijusius su pasirinkta tematika. Utenoje sukurtas žaidimas suteikia dalyviams krašto istorijos, literatūros žinių, taip pat žaidėjai sužino apie bibliotekos teikiamas paslaugas.

Pärnu bibliotekininkams tai pasirodė tinkama idėja suburti įvairių kartų žmones, šeimas dalyvauti ir mokytis kartu. Jie sukūrė savo žaidimo versiją.

Buvo parengta 12 stendų “Pärnu literatūroje”. Šie stendai išdėlioti įvairiose miesto vietose, kurios įkvėpė rašytojus, literatūros kūrėjus.
Kiekviename stende atvaizduotas kokios nors knygos knygos viršelis, taip pat pacituota ištrauka iš kūrinio, kurioje minima ta vieta, pridėti trumpi duomenys apie knygą bei sena tos vietos nuotrauka. Lentelėje taip pat pavaizduoti du QR kodai – vienas veda į interaktyvų žemėlapį https://www.fiasko.ee/proosaline.jpg su nurodyta sekančia maršruto vieta, kitas – į knygos aprašą bibliotekos elektroniniame kataloge.

Tokiu būdu knyga susidomėjęs maršruto dalyvis gali iš karto ją rezervuoti bei registruotis kaip bibliotekos skaitytojas. Žaidimas patiko daugeliui žmonių, nes tai buvo puikus būdas šeimoms, draugų grupėms kartu pasivaikščioti po miestą, sužinoti literatūrinių įdomybių, apsikeisti žiniomis. Jaunesnieji galėjo pamokyti vyresnius nuskaityti QR kodus išmaniaisiais telefonais, vykdyti leidinių paiešką elektroniniame kataloge, atlikti rezervacijas. Vyresnieji pasivaikščiojimo metu dalinosi prisiminimais apie miestą, jo istoriją, žmones. “Actionbound” programos paskirtis – ieškoti lobių. Mūsų sukurta idėja padeda žmonėms atskleisti žinių lobius ir kartu įgyti skaitmeninių įgūdžių.

Istorijų pasakojimas ir skaitmeniniai įgūdžiai

ESTIJA

Šios veiklos idėja – ugdyti žmonių skaitmeninius gebėjimus ir kartu stiprinti ryšius tarp skirtingų kartų bei šeimos narių. Mūsų bibliotekos Paikuse padalinys surengė istorijų pasakojimo festivalį paukščių tema. Pavasarį ir vasarą yra daug kalendorinių švenčių, kurios susiję su pavasarį grįžtančiais paukščiais – gegužės 12 skelbiama tarptautine pelėdų diena, balandžio 8 yra paukščių piešimo diena, pirmasis gegužės sekmadienis – tarptautinė paukščių čiulbėjimo diena ir t.t. Svarbiausia festivalio idėja – vaikai turi paprašyti savo senelių papasakoti senų istorijų, istorijų,

pasakyti patarlių, priežodžių, mįslių susijusių su paukščiais.

Pagal jas vaikai piešė piešinius, rašė savo istorijas. Iš viso festivalio metu surinktos net 96 istorijos.
Antroji festivalio dalis buvo praturtinta patirtimi, kurią mes perėmėme iš Turkijos partnerių. Jie naudoja “Kahoot” programą viktorinoms apie krašto paveldą ir amatus rengti. Mūsų viktorinos tema – folkloras susijęs su paukščiais. Viktorinai panaudota festivalio metu surinkta medžiaga, nuotraukos, piešiniai.

Bendras istorijų apie paukščius kūrimas, medžiagos “Kahoot” viktorinai rinkimas paskatino vaikus ir senelius bendrauti, klausti vienui kitų ir taip daugiau sužinoti. Vaikai įgijo daug žinių apie paukščius ir su jais susijusią tautinę kultūrą, o virtuali “Kahoot” viktorina apjungė šias žinias su technologijomis bei tapo nauja technologine patirtimi vyresniesiems.

Piešimas ant medžiagos: susikurkime sau krepšį

ISPANIJA

Dalyvaudami projekte UCLM nariai atrado daug naujų idėjų, kurias pritaikė savo darbe.
Tarptautiniame mokymų renginyje, kuris vyko Bulgarijoje, mes išmokome tapyti ant šilko – kiekvienas išmarginome po šalikėlį.
Savo organizacijoje mes taip pat surengėme panašius mokymus, tačiau kiek skirtingai. Mes pakvietėme šeimas ir kitus dalyvius sukurti unikalų krepšį iš tvarios, perdirbamos medžiagos. Renginio idėja – pakviesti įvairių kartų žmones kurti naudingus produktus pasitelkiant savo kūrybinius gebėjimus ir taip susikurti unikalų sau mielą daiktą.
Piešimas ant medžiagas leidžia atsiskleisti gebėjimams, saviraiškai, tai puiki galimybė pailsėti, pasidžiaugti ir pabendrauti. Dar vienas tokios veiklos privalumas – galima pasimėgauti ir pademonstruoti savo talentus – nešiojant krepšį jį mato visi.

Apsirūpinę medžiaginiais krepšiais toliau atlikome šiuos žingsnius:
1. Po medžiaga padėjome kartono gabalėlį tam, kad dažai nesigertų į kitą pusę ir neišteptų stalo;
2. Po to kūrėme savo piešinį – naudojome šablonus, pasitelkėme vaizduotę, panaudojome piešinius, kuriuos nupiešėme kompiuterine programa “Canva”;
3. Linijoms ir kontūrams piešti naudojome flomasterius, o nupieštas figūras užpildėme spalvomis;
4. Naudojome patvarius, nenuplaunamus dažus;
5. Sukurti krepšiai buvo lyginami garų lygintuvu tam, kad užtvirinti piešinį.
Linksmą atmosferą dar labiau sustiprino visų atliekamos dainos, pokalbiai ir juokas. Tai buvo malonus laikas, kurį praleidome kartu.

Komiksų diena

ISPANIJA

Sagrada Familia mokykla veikia prie Castilla-La Mancha universiteto, Cuenca mieste. Tai leidžia vietos studentams ir kitiems besimokantiesiems dažniau naudotis universiteto paslaugomis ir įvairesnėmis mokymo programomis. Šiame pavyzdyje pateikiame universiteto vykdomą “José Saramago 50 plus” programą, kuri surengė komiksų kūrimo mokymus ir pakvietė juose dalyvauti įvairaus amžiaus žmones: vaikus, jaunimą, suaugusius. Vyresnieji užsiiėmimo dalyviai skaitė ištraukas iš “Ilijados”. Šios ištraukos tapo būsimų komiksų siužetais.

Jaunesnieji susiejo juos su šių dienų aktualijomis – Europoje vykstančiu karu. Visi kartu pasidalino savo įžvalgomis, aptarė komiksų personažus. Savo ruožtu jaunimas paaiškino vyresniesiems, kaip naudotis komiksų kūrimo programa „Comic Strip“. Šis įrankis buvo atrastas pasikeitus gerąja patirtimi su mūsų partneriais Erasmus+KA2 skaitmeninių įgūdžių mokymosi šeimoje projekte.
Užsiėmimo metu vyresnieji dalyviai veikė kaip žinių ir istorijos vedliai, o jaunesnieji daugiau prisidėjo savo technologinėmis žiniomis. Rezultatas buvo nepaprastai konstruktyvus ir apjungė geriausius abiejų kartų gebėjimus.

Grupėse buvo dirbama po šešis. Kiekvienoje grupėje vyrtesnis žmogus buvo ir vadovu, ir lyderiu. Visos grupės kūrė savo istorijas, kalbėjosi, juokėsi ir mokėsi vieni iš kitų.
Užsiėmimas buvo pakartotas dar kartą tik jau su kitais dalyviais – vyresnio amžiaus žmonėmis ir paaugliais iš prieglaudos. Kuriamų komiksų tema – vyresnio amžiaus žmonių įtrauktis.
Apibendrinant galima pasakyti, kad bendro darbo kuriant komiksus dėka skirtingos kartos pasikeitė nuomonėmis, žiniomis, gera nuotaika. Tikėtina, kad panašūs mokymai vyks ir toliau.

Skaitmeniniai gebėjimai – šeimai

TURKIJA

Šiuolaikiniame pasaulyje vyresniems žmonėms nelengva prisitaikyti. Technologinė pažanga kelia daug reikalavimų bei iššūkių ir taip apsunkina gyvenimą. 

Tie, kam sunku suspėti su pokyčiais lieka izoliuoti, negali pilnavertiškai integruotis. Daugelis jų užsidaro savo vidiniame pasaulyje, praranda viltį pilnavertiškai gyventi. 

Nazhayat organizacija siekia šias problemas sumažinti siūlydama įvairius kursus. Naujų idėjų ir žinių veikloms randa dalyvaudama tarptautiniuose  “Erasmus+” programos projektuose. Organizacija ne tik ieško įkvėpimo ir geros praktikos taikymo pavyzdžių, bet ir pati jais dalinasi. Vienas iš jų yra mokymo programa, kui yra itin efektyvi ir gali būti taikoma skatinant šeimas mokytis kartu tuo pačiu stiprinant senjorų technologinius įgūdžius. 

Programą sudaro du lygiai:

 1. Šeimos ryšių stiprinimas;
 2. Technologijų mokymasis bendradarbiaujant. 

Šeimos ryšių stiprinimas

Dėl didžiulių skirtumų tarp vyresnių ir jaunesnių kartų jaunesnieji šeimos nariai dažnai nesupranta vyresniųjų problemų. Kartu gyvenantys seneliai ir anūkai turi visiškai skirtingus pasaulius ir, nors jie aklba ta pačia kalba, dažnai dalykus suvokia visiškai skirtingai. Taip nutinka ne tik dėl žinių skirtumų, bet ir dėl skirtingų gyvenimiškų vertybių. Nors visi jie nori spręsti iškylančias problemas, tačiau dėl nesusikalbėjimo nesutaria, vieni kitus įžeidžia ir galiausiai ima sunkiai bendrauti. 
Norėdami jiems padėti mes kviečiame žmones į grupes, kuriose dalyvauja labai skirtingo amžiaus žmonės. Tose grupėse mes siekiame padėti jiems geriaus suprasti vieni kitus, sutarti ir susikalbėti, tolerantiškai žiūrėti vieni į kitus. 
Mokymų eigoje dalyviai pasiūlo temą, kuri jiems yra įdomi ir aktuali, tačiau mano, kad kitų šeimos narių nuomonė yra kitokia. Tada grupės nariai meta vieni kitiems siūlų kamuoliuką ir taip paeiliui visi išsako savo nuomonę, komentuoja kitų atsakymus. Tokiu būdu problema išanalizuojama iš įvairių pusių, susipažįstama su įvairiais požiūriais ir siūlymais, kaip ją spręsti.
Šis būdas sustiprina empatiją, padeda suvokti kitų požiūrį. Ypatingai svarbu, kad tokių užsiėmimų metu kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, diskutuoti tiek, kiek reikia. Interaktyvumas ir žaidimo elementai padeda užmiršti amžiaus skirtumus, išsakyti tai, kas rūpi. 

 

Technologinis bendradarbiavimas

Pirmosios užsiėmimo dalies metu labiau susibendravę ir kitus geriau perpratę žmonės tęsia bendradarbiavimą. Geresnis vieni kitų poreikių ir požiūrių supratimas palengvina tolimesnį darbą ir užtikrina rezultatus. 

Vėliau vyresnieji padedami jaunimo mokosi naudotis paprastomis socialinių tinklų priemonėmis. Bendraudami besimokantieji taip įsitraukia, kad dažnai išnyksta ribos tarp mokančių ir nemokančių, sukuriama visiškai skirtinga, laisva mokymosi atmosfera. 

Socialinių tinklų naudojimo žinios padeda vyresniesiems daugiau ir lengviau bendrauti, grįžti į socialinį gyvenimą, pasijusti naudingais. Tuo pačiu metu praturtėja visų kartų vidinis pasaulis. 

Jaunimas išmoksta tolerancijos, jie išmoksta į problemas pažvelgti vyresnio amžiaus žmonių akimis ir suvokia, kad visuomenėje svarbūs įvairaus amžiaus žmonės. 

Šeimos ryšių stiprinimas & Technologinė pažanga

TURKIJA

Mokymasis – visą gyvenimą trunkantis procesas. Žmonės mokosi visada, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus jie yra. Tai būtina sąlyga šiuolaikinio žmogaus egzistencijai. Turkijoje jaunimo švietimą remia valstybė, tuo tarpu su amžiumi žmonių galimybės mokytis mažėja. Jos ypatingai menkos tiems, kas jau sulaukė pensijinio amžiaus. “Nazhayat” asociacija kviečia įvairaus amžiaus žmones, visus, kas nori užpildyti žinių spragas. Asociacija pradėjo vykdyti naują mokymų programą šeimoms – toms, kurių nariams trūksta skaitmeninių gebėjimų. Mes padedame žmonėms išmokti naujų dalykų harmoningai, mokantis šeimos aplinkoje. Tuo tikslu mes deriname keletą programų, tokių, kurių žmonės nežino, tačiau jos gali praversti gyvenime.

Mokymų metu mes išmokome naudotis šiais įrenginiais ir programomis:

 • Išmaniaisiais telefonais;
 • WhatsApp programėle; 
 • kaip sukurti “WhatsApp” grupę;
 • Google žemėlapiais: surasti vietovę, nustatyti atstumą; 
 • Skaitmeninaiis vertėjais: turkų – anglų ir atvirkščiai; 
 • Kopijuoti ir įterpti tekstus; 
 • Pasidalinti vaizdais ir ekrano nuotraukomis. 

Mokymo tikslai:  

 • padėti dalyviams socializuotis;
 • leisti vyresnio amžiaus žmonėms mokytis harmoningai ir be streso įvaldyti išmaniuosius įrenginius bei mobilias aplikacijas.

Mokymų dalyviams siūloma atsinešti savo įrenginius tam, kad vėliau įgytas žinais galėtų lengvai taikyti savarankiškai. Dalyviai mokosi poromis, jiems padeda mentorius.
Mokymai pradedami 45 min. trukmės teorine dalimi. Vėliau visi dalyviai kviečiami atlikti praktines užduotis, kurios pateikiamos interaktyviai. Klasėje išdėliojamos kortelės su jose užrašytomis užduotimis. Besimokantieji turi rasti kortelę ir atlikti užduotį skaitydami instrukcijas, kurios yra labai įvairios – išversti tekstą, surasti vietovę ir t. t. Atlikę užduotis jų rezultatus fiksuoja kompiuteryje ir pasidalina su kitais “WhatsApp” grupėje. Tokiu būdu visi greitai perpranta, kaip minėtos programos veikia, kokie jų tarpusavio ryšiai ir kaip jas naudoti praktikoje.