CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Развитие на дигиралните умения на възрастни чрез семейно
учене

КД204 – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

ПРОЕКТЪТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Бързите технологични и социални промени насърчават хората да се приспособяват към новите ситуации в живота си. Въпреки това неблагоприятни обстоятелства, като свързана с възрастта липса на определени умения и/или по-ниска мотивация за учене, за мнозина се превръщат в пречка за тяхната интеграция. Възрастните хора изпитват недостиг на умения в различни области на съвременния живот, но преди всичко те трябва да подобрят дигиталните си компетенции, тъй като имат по-малко квалификации в бързо развиващия се технологичен сектор. Поради това те не могат да се възползват напълно от обществените услуги и инструментите за виртуална комуникация.

В резултат на това качеството им на живот е засегнато. За да се справим с тези предизвикателства, е важно да създадем нови модели на обучение
чрез разширяване на синергията на различни институции за обучение на възрастни и чрез подобряване на компетенциите на техния персонал. За тази цел шест организации от Литва, Естония, България, Италия, Испания и Турция обединиха усилията си за общ проект.

Целта на проекта е да подобри потенциала на партньорите в развитието на дигиталните умения на възрастните хора чрез овластяване на обучителите на възрастни да насърчават и организират семейно обучение.

Този тип обучение става все по-популярен по света, тъй като предоставя набор от възможности за семействата да учат заедно. За възрастните хора
семейното обучение може да бъде първата стъпка към по-нататъшни възможности за обучение. Води не само до подобряване на уменията, но и до активно общуване между поколенията, развива морални ценности и положителни нагласи, повишава настроението и има огромно влияние върху здравето, семейните отношения и ученето през целия живот.

За постигане на обюата цел са изпълнени следните конкретни цели:

МЕЖДУНАРОДНА ОБМЕНА НА ОПИТ

Организирани са 4 международни събития за обмяна на опит с цел подобряване на компетенциите на обучителите на възрастни чрез семейно учене. В резултат на това 40 обучители на възрастни разшириха професионалните си хоризонти и развиха своите
компетенции.

ИДЕИ ЗА СЕМЕЙНО УЧЕНЕ

Нови идеи за семейно обучение са генерирани и тествани във всички партньорски институции. 120 възрастни хора и членове на техните семейства бяха включени и подобриха дигиталните си компетенции, откривайки ползите от семейното обучение.

НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Примери за най-добри практики и обучителни материали за развитието на дигиталните умения на възрастните чрез семейно обучение са събрани и публикувани в този интернет ресурс и могат да се използват като идеи за други обучители на възрастни.

Партньори и опит

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „A. И М. МИСКИНИАЙ“ В УТЕНА

ЛИТВА

ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ“

БЪЛГАРИЯ

EDU VITA

ИТАЛИЯ

СДРУЖЕНИЕ „НАЗХАЯТ“

ТУРЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ КАСТИЛЯ-ЛА МАНЧА (UCLM)

ИСПАНИЯ

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ПЯРНУ

ЕСТОНИЯ

ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ

ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ“

Първо транснационално обучително събитие.

СДРУЖЕНИЕ „НАЗХАЯТ“

Второ транснационално обучително събитие.

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „A. И М. МИСКИНИАЙ“ В УТЕНА

Трето транснационално обучително събитие.

ЕДУ ВИТA

Четвърто транснационално обучително събитие.

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

CANVA

CANVA е онлайн платформа за графичен дизайн, използвана за създаване на графики за социални медии, презентации, плакати, документи и друго визуално съдържание. Приложението включва шаблони за потребителите.

AHNENBLATT

AHNENBLATT е лесен за използване
пълнофункционален генеалогичен софтуер, подходящ за начинаещи и дори опитни генеалози за организиране на генеалогични изследвания.

ACTIONBOUND

ACTIONBOUND е приложение за игра на дигитално интерактивни игри, за да поведе обучаемия по пътя на откритието. Това е платформа, разработена в Германия като образователен проект за създаване на базирани на местоположението, интерактивни, мобилни преживявания за ученици. Започнал през 2012 г., сега се използва в световен мащаб за всичко – от тиймбилдинг, турове, стаи за бягство и много други цели.

COMICSTRIP

COMICSTRIP приложението помага да се създаде перфектната комбинация от текст, изображения и емоции. Не е нужно да сте професионален карикатурист или да имате нужда от опит в дизайна на комикси. Всичко, от което се нуждаете, за да създадете своя комикс, е добро настроение, въображение и креативност.

WEVIDEO

WEVIDEO: oнлайн видео редактор за всички. Помага за лесно създаване на видео истории за семейства, приятели, класна стая и т.н.

ARTSTEPS

ARTSTEPS е иновативно, уеб базирано приложение, което дава възможност на създателите да изграждат изложби, събития и концепции за разказване на истории за бранд чрез проектиране на реалистични триизмерни комплекси от стаи.

QUIZIZZ

QUIZIZZZ позволява да създавате безплатни геймифицирани викторини и интерактивни уроци, за да ангажирате всеки обучаем.

ИДЕИ ЗА СЕМЕЙНО УЧЕНЕ

По време на проекта всички партньорски институции създадоха, подготвиха и проведоха различни дейности за насърчаване на възприемането на практики за семейно обучение. Приложените практики могат да се прилагат еднакво в малък и голям мащаб и са лесно адаптируеми за различни цели.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИДЕИ

$

Tрадиция и модерност вървят ръка за ръка

$

Пчела лети от Утена до София

$

Разказване на истории и цифрови умения

$

Весели летни празници: Създаване на пощенски картички с Canva

$

Как да направим една туристическа екскурзия интерактивна и приобщаваща за група от различни поколения?

$

Ден на комикса

$

Виртуални стаи за бягство

$

Пярну в художествената литература

$

Рисуване върху плат: Проектирайте своята чанта за многократна употреба

$

Творческа лаборатория с CANVA: създаване на мандали от растения и преместването им в цифрово пространство

$

Справяне с липсата на дигитални компетенции в семейството

$

Укрепване на семейните връзки и технологично развитие