CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Seeniorite digioskuste arendamine pereõppe abil

KA 204- STRATEEGILINE PARTNERLUS TÄISKASVANUTE HARIDUSES

Projekt

Kiired tehnoloogilised ja sotsiaalsed muutused sunnivad inimesi oma elus uute olukordadega kohanema. Kuid teatud taksitused, nagu vanusest tingitud oskuste puudumine ja/või madalam õpimotivatsioon, on paljude jaoks probleemiks nende integreerumisel tänapäeva digimaailma. Vanemaealistel  napib oskusi toimetulekuks tänapäeva elu erinevates valdkondades, kuid eelkõige on neil vaja tõsta oma digipädevusi, et kasutada ära digitaalseid kanaleid avalike teenustele ligipääsemiseks ja oma elukvaliteedi parandamisel.

Nende väljakutsetega toimetulekuks on oluline luua uusi koolitusmudeleid, laiendades erinevate täiskasvanute koolitusasutuste koostööd ja parandades nende töötajate pädevusi. Sel eesmärgil ühendasid 6 organisatsiooni Leedust, Eestist, Bulgaariast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist oma jõud ja kogemused ühise projekti nimel.

Projekti eesmärk on parandada partnerite võimekust eakate digioskuste arendamisel, võimaldades täiskasvanute koolitajatel edendada ja korraldada pereõpet.

Seda tüüpi õpe muutub kogu maailmas üha populaarsemaks, kuna see pakub peredele erinevaid võimalusi koos õppimiseks. Eakate jaoks võib pereõpe olla esimene samm edasiõppimisvõimaluste kasutamisel. See ei vii mitte ainult oskuste paranemiseni, vaid ka aktiivse põlvkondadevahelise suhtluseni, arendab moraalseid väärtusi ja positiivseid hoiakuid, tõstab meeleolu ning avaldab tohutut mõju tervisele, peresuhetele ja elukestvale õppele.

Eesmärgi saavutamiseks on ellu viidud konkreetsed tegevused:

RAHVUSVAHELINE KOGEMUSVAHETUS

Korraldatud 4 rahvusvahelist kogemustevahetuskohtumist, mille eesmärk on tõsta täiskasvanute koolitajate pereõppe pädevusi. Selle tulemusena avardasid 40 täiskasvanute koolitajat oma erialast silmaringi ja kasvatasid oma pädevusi.

KAASAMINE PEREÕPPESSE

Kõikides partnerasutustes on loodud ja katsetatud uusi ideid pereõppeks. Pereõppe eeliseid avastades on kaasatud ja oma digipädevusi täiendanud 120 eakat ja nende pereliiget.

PARIMAD TAVAD JA KOOLITUSRESSURSID

Sellesse veebikeskkonda on kogutud ja avaldatud parimate praktikate näited ja koolitusmaterjalid eakate digioskuste arendamiseks pereõppe kaudu ning neid saavad kasutada ideedena teised täiskasvanute koolitajad.

Partnerid ja kogemused

UTENA RAAMATUKOGU

LEEDU

SIHTASUTUS "VALUES, VIRTUES, INTEGRITY"

BULGAARIA

EDU VITA

ITAALIA

ÜHINGU NAZHAYA

TÜRGI

CASTILLA LA MANCHA ÜLIKOOL (UCLM)

HISPAANIA

PÄRNU KESKRAAMATUKOGU

EESTI

Koolitused ja õpe

SIHTASUTUS "VALUES, VIRTUES, INTEGRITY"

Esimene rahvusvaheline koolituskohtumine.

ÜHINGU NAZHAYA

Teine rahvusvaheline koolituskohtumine.

UTENA RAAMATUKOGU

Kolmas rahvusvaheline koolituskohtumine.

EDU VITA

Neljas rahvusvaheline koolituskohtumine.

Koolitusmaterjalid

CANVA

On veebipõhine graafilise disaini platvorm, mida kasutatakse sotsiaalmeedia graafika, esitluste, plakatite, dokumentide ja muu visuaalse sisu loomiseks. Rakendus sisaldab malle kasutajatele.

AHNENBLATT

On hõlpsasti kasutatav täisfunktsionaalne genealoogiatarkvara, mis sobib algajatele ja isegi kogenud genealoogidele, et korraldada sugupuu uurimist.

ACTIONBOUND

On rakendus digitaalselt interaktiivsete mängude mängimiseks, et juhtida õppija avastamisteele. See on Saksamaal haridusprojektina välja töötatud platvorm, mille eesmärk on luua õpilastele asukohapõhiseid interaktiivseid mobiilseid kogemusi. See sai alguse 2012. aastal ja seda kasutatakse nüüd kõikjal maailmas alates meeskonna loomisest, ekskursioonidest, põgenemistubadest ja paljudest muudest eesmärkidest.

COMICSTRIP

Rakendus aitab luua täiusliku kombinatsiooni tekstist, piltidest ja emotsioonidest. Sa ei pea olema professionaalne karikaturist ega vaja koomiksite kujundamise kogemust. Koomiksi loomiseks vajate ainult head tuju, kujutlusvõimet ja loovust.

WEVIDEO

Veebipõhine video redaktor kõigile. Aitab hõlpsalt luua videolugusid peredele, sõpradele, klassiruumile jne.

ARTSTEPS

Veebipõhine rakendus virtuaalsete näituste loomiseks.

QUIZIZZ

Võimaldab luua tasuta mängulisi viktoriine ja interaktiivseid tunde, et kaasata iga õppija.

Ideed perede koosõppimiseks

Kogu projekti vältel on kõik partnerasutused loonud, ette valmistanud ja viinud läbi erinevaid tegevusi, et julgustada pereõppe praktikaid omaks võtma. Rakendatav praktika on rakendatav võrdselt väikeses ja suures mastaabis ning on kergesti kohandatav erinevate eesmärkide saavutamiseks.

UURIGE IDEID

$

Kaasaeg ja traditsioonid käsikäes

$

Mesilane lendab Utenast to Sofiasse

$

Jutuvestmine ja digioskused.

$

Õnnelik suvevaheaeg: postkaartide loomine Canvaga

$

Kuidas muuta turismiekskursioon interaktiivseks ja eri põlvkondi seltskonda kaasavaks?

$

Koomiksipäev

$

Virtuaalsed põgenemisruumid

$

Proosaline Pärnu

$

Kangale maalimine: korduvkasutatav kott

$

Digipädevuste arendamine perekonnas

$

Loominguline labor CANVAga: taimedest mandalate loomine ja nende teisaldamine digitaalsesse ruumi

$

Strengthening family ties & technological development