CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

SEENIORITE DIGIOSKUSTE ARENDAMINE PEREÕPPE ABIL

KA 204- STRATEEGILINE PARTNERLUS TÄISKASVANUTE HARIDUSES

Esimene rahvusvaheline koolituskohtumine

“VALUES, VIRTUES, INTEGRITY” FOUNDATION, BULGAARIA

Sihtasutus “Values, Virtues, Integrity ” korraldas 2021. aasta juunis esimese projektikoolituse. 10 täiskasvanute koolitajat partnerriikidest kohtusid Bulgaarias Sofias, kus vastavalt vastuvõtva organisatsiooni koostatud programmile õpiti ja vahetati kogemusi kunstide kombineerimise alal, tutvustati haridus- ja digitegevusi pereõppeks. Korraldati on siidimaali, sõrmemaali, loodusmaterjalide abil piltide loomise töötubasid. Osalejad õppisid kasutama CANVA programmi digitaalsete kunstiteoste loomiseks.

Virtuaalset näitust koolitusel osalejate loodud kunstitöödest saab vaadata siit.

Fotod ja videod:

Teine rahvusvaheline koolituskohtumine

NAZHAYAT ASSOCIATION, TÜRGI

NAZHAYATis korraldas 2021. aasta oktoobris teise ​​rahvusvahelise koolituse. Kothumise ülesandeks oli rikastada täiskasvanute koolitajate pädevusi teadmiste ja oskustega digipädevuste parandamiseks läbi humanitaar- ja sotsiaalsete oskuste. Osalejad külastasid Aphrodisiase vabaõhumuuseumi, osalesid keraamika ja helmetöö õpitubades ning said palju teada kohalikust pärandist ja käsitööst. Kahooti viktoriin loodi kultuurikülastuste käigus omandatud teadmiste kontrollimiseks. Sellel koolitusel osalejad õppisid ka Ahnenblatti programmi kasutamist genealoogias ja sugupuu loomisel.

Kolmas rahvusvaheline koolituskohtumine

UTENA A. AND M. MISKINIAI PUBLIC LIBRARY, LEEDU

Utena A. ja M. Miskiniai nim raamatukogu oli võõrustajaks kolmandale rahvusvahelisele koolitusele, mis korraldati 2022. aasta veebruaris. Kohtumise eesmärgiks oli rikastada täiskasvanute koolitajate pädevusi Pere Digitaalsete Tegevuste Keskuse tegevuste tutvustamisega arenenud technoloogiate alal: virtuaalreaalsus, mängimine, interaktiivsed õppevahendid ja robotid. Kohtumisel osalejad õppisid kasutama Actionboundi ja Comic Stripi hariduslikel eesmärkidel.

Neljas rahvusvaheline koolituskohtumine

EDU VITA, ITAALIA

EDU VITA võõrustas projekti neljandat rahvusvahelist koolituskohtuist. See korraldati 2022. aasta mais Itaalias Lecces. Kohtumise eesmärk – tutvustada põlvkondadevahelist õppimiskogemust, rõhutades selle olulisust vanemate inimeste jaoks. Osalejad osalesid digitaalse jutuvestmise töötoas, õppisid:

  • Kasutada WeVideo rakendust digitaalsete lugude loomiseks.
  • Subtiitrite redigeerimise programmi kasutamine videole subtiitrite loomiseks
  • Viktoriini loomiseks Quizizziga