CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

Seeniorite digioskuste arendamine pereõppe abil

KA 204- STRATEEGILINE PARTNERLUS TÄISKASVANUTE HARIDUSES

UURIGE TEGEVUSID

$

Kaasaeg ja traditsioonid käsikäes

$

Mesilane lendab Utenast to Sofiasse

$

Jutuvestmine ja digioskused

$

Õnnelik suvevaheaeg: postkaartide loomine Canvaga

$

Koomiksipäev

$

Loominguline labor CANVAga: taimedest mandalate loomine ja nende teisaldamine digitaalsesse ruumi

$

Virtuaalsed põgenemisruumid

$

Proosaline Pärnu

$

Kangale maalimine: korduvkasutatav kott

$

Kuidas muuta turismiekskursioon interaktiivseks ja eri põlvkondi seltskonda kaasavaks?

$

Digipädevuste arendamine perekonnas

$

Peresidemete tugevdamine ja digioskused

Kaasaeg ja traditsioonid käsikäes

BULGAARIA

Bulgaarias austatakse peretra- ditsioone ja üks populaarsemaid tegevusi selles osas on sugupuu loomine. Tavaliselt teeb seda märkmikus üks pere vanim liige – see, kes mäletab eelmisi põlvkondi ja soovib neid pärandada tulevastele. Ja nooremad kannavad valmistoote, niipalju kui see on jõudnud, suurele kartongile, et see oleks esinduslikum ja näitaks võimalikult terviklikult perekonna harusid ja allharusid. Ühed teevad sugupuud ühtmoodi, teised hoopis teistmoodi.
Protsessi käigus on palju kustutamist ja ülekirjutamist ning kummalised kujutised ja jooned näitavad perede vahelisi seoseid, mida on raske jälgida. Küll aga osalesid kaks SA “Values, Virtues, Integrity” esindajat oktoobris Türgis Nazillis projekti “Development of Olderly’s Digital Skills Through Family Learning koolitusel 2021, omandades teemaga seotud huvitava oskusteabe. Pärast arvutis sugupuu loomise sessioonil läbitud koolitust omandasid nad vastava veebitööriista, tehes juhiseid järgides oma sugupuud.
Kohe pärast Bulgaariasse naasmist korraldasid veebikoolituse, et õpitut rohkemate inimestega jagada. Nii oli 27. oktoobril 2021 veebikeskkonnas võimalus esivanemate traditsioonide austajatel õppida ka tänapäevast digitaliseeritud sugupuude valmistamise oskust, mis tuleb kasuks traditsiooni levitamise ja

Mesilane lendab Utenast to Sofiasse

BULGAARIA

Üks asi, mis Leedus Utenas toimunud koolitusel ADVANCED TECHNOLOGIES FOR FAILY LEARNING Bulgaaria meeskonnale muljet avaldas, oli see, et kohalikus raamatukogus elab mesilane. See mesilane on pilt, mille on teinud lapsed, kes õpivad programmeerima. Plasttopsidest tahvli (10 x 11 rida) kõrval on kood, kuidas iga rida täita – ehk panna topsidesse kindlas järjekorras erinevat värvi salvrätikuid – et lõpuks, kui topsid-pikslid on õigesti täidetud, saate kena lendava mesilase kuju. Just see mesilane lendas
Utenast Sofiasse. Kaks VVIFi Bulgaaria esindajat hindasid seda head tava ja rakendasid seda oma töös Bulgaaria pealinna Lyulini linnaosas asuvas laste ja noorte peretüüpi majutuskeskuses (FTAC). Rahvusliku Fondi Kultuur projekti “Me räägime läbi meie varjude” raames, mille eesmärk on ette valmistada ja esitada lavastus varjuteatri meetodil, tegeles fondi meeskond laste ja FTAC töötajatega. Lisaks dekodeerimisele ja programmeerimisele (käsikirja koostamine) oli harjutus väga kasulik, et näidata, kuidas kõigi osalusel
saab luua loomingulist toodet. Mõte seisnes selles, et iga liin on üks inimene (etenduse puhul – üks roll) ja et kõigi jaoks on oluline osaleda, täita oma rolli täpselt, sobituda individuaalselt kollektiivsesse kunsti, et tulemus saaks olema kvaliteetne ja mõjuv. Nii rakendas SA „Väärtused, voorused, terviklikkus“ meeskond loominguliselt Leedus projekti “Development of Elderly’s Digital Skills Through Family Learning” raames toimunud koolitusel õpitut Sofia kontekstis ja rikastades seda uute semantiliste horisontidega.

Õnnelik suvevaheaeg: postkaartide loomine Canvaga

ITAALIA

Pärast tööriista põhiesitlust lõid seeniorid postkaardi oma suvevaheaja soovidega. Õpilased uurisid, et veebisaidi või veebisaidi rakenduse kaudu on võimalik ise kujundusi teha. Töötoa käigus on kõik osalejad arendanud oma digioskusi ja inglise keele oskust, luues võõrkeelseid väljendeid. Koolituse lõpus jagasid osalejad oma mõtteid, kuidas nad saaksid Canvat oma elus kasutada: luua oma sõpradele postkaarte ja jagada postitusi sotsiaalmeedias.

Juuni lõpus uurisid EduVita seenioriõpilased, kuidas kasutada Canvat: tasuta veebipõhise graafilise disaini tööriista, kus saab luua sotsiaalmeedia postitusi, esitlusi, plakateid, videoid, logosid ja muud. Avastasime selle tööriista tänu heade tavade vahetamisele oma partneritega Erasmus+KA2 Digital Skills through Family learning projekti raames. EduVita noored koolitajad esitlesid EduVita inglise keele kursuse eakatele õpilastele veebilehte www.canva.com.

Ühel osalejatest on tulnud idee luua oma kokandussaladuste brošüür oma lapselastele: kõlab hästi, arendamaks põlvkondade vahelist suhtlust ja oma teadmiste edastamist järeltulevatele põlvedele kaasaegsel digitaalsel viisil.
Koolitus võimaldas arendada eakate inimeste digioskusi, aga ka luua uusi võimalusi põlvkondadevaheliseks dialoogiks ja koostööks.

Kuidas muuta turismiekskursioon interaktiivseks ja eri põlvkondi seltskonda kaasavaks?

ITAALIA

Kohtumisel Art Bridge projekti raames tutvusime digitaalse tööriistaga, mis suunab eri vanuses rahvusvahelisi külalisi ja kohalikke osalejaid Lecce ilu avastama.
See tööriist kannab nime ActionBound ja see on digitaalne rakendus, mille avastasime tänu heade tavade vahetamisele oma partneritega the Erasmus+KA2 Digital Skills through Family learning projektis.
EduVita ja Art Bridge’i osalejate täiskasvanute koolitajad Damiano ja Roberto otsustasid selle rakenduse potentsiaalist inspireerituna luua interaktiivse ringreisi Lecce ajaloolises keskuses asuvate monumentide ja huviväärsuste viktoriini kaudu. Pärast ekskursiooni põhietappide valimist kogusid nad fotosid ja teavet, et koostada kohast inspireeritud küsimuste ja mõistatustega kaardid ning asetasid need marsruudil
Lecce ajaloolise keskuse virtuaalkaardile. Ekskursiooni kaasahaaravamaks muutmiseks jagasime erinevas vanuses osalejad gruppidesse ja esitasime väljakutse: arva ära võimalikult palju õigeid vastuseid, et võita Salento maiustusi! Positiivse konkurentsi õhkkond tõusis hüppeliselt, nagu ka vastastikuse koostöö vaim eri kultuuridest ja vanuses osalejate vahel. Põnev oli näha, kuidas põlvkondadevaheline õppimine selles kontekstis spontaanselt tekkis: nooremad ja “digitaalse kirjaoskusega” osalejad näitasid täiskasvanutele, kuidas rakendusega suhelda, ringi liikuda, vastuseid anda või vihjeid lugeda; täiskasvanud jagasid oma teadmisi ja kogemusi, et üheskoos õiget vastust otsida. Nii sai protsessis aktiivne roll igas vanuses ja kultuuris osalejal, kes avastas samal ajal
Lecce arhitektuuri-kunsti-ja kultuurilugu. Et rahuldada uudishimulikemate osalejate teadmistejanu, süvendas Roberto reisikorraldajana ActionBoundis pakutavat teavet Lecce kohta käivate lugude, anekdootide ja kurioosumitega.
Pärast võitjarühma väljakuulutamist jagasid osalejad väga positiivseid mõtisklusi ja tagasisidet, seda enam, et see oli esimene kord, kui nad osalesid lõbusal ringkäigul, digitaalse tööriista kaudu. Tänu sellele kogemusele uurisime alternatiivset kultuurilise mitmekesisuse metoodikat, mis soodustab samal ajal digioskuste arendamist (nt rakenduse allalaadimine, virtuaalse kaardi kasutamine), põlvkondadevahelist suhtlust ja meeskonna loomist.

Loominguline labor CANVAga: taimedest mandalate loomine ja nende teisaldamine digitaalsesse ruumi

LEEDU

Utena raamatukogu töötajad otsivad erinevaid viise ja vahendeid, kuidas tõsta eakate tehnikahuvi ja julgustada neid õppima.
Raamatukogu töötajad osalesid aktiivselt EL Erasmus + strateegilise partnerluse projektis “Development of Elderly’s Digital Skills through Family Learning. Nad osalesid koolitusel Bulgaaria pealinnas Sofias. Koolituse teema oli tõesti kasulik – õpiti korraldama kunsti- ja loometegevusi, et parandada eakate inimeste digipädevusi.
Raamatukoguhoidjad avastasid idee interaktiivseks õppimiseks – taimedest mandalate loomise. Mandala on tavaliselt ringikujuline joonis. See on kunstiliik, intuitiivne looming, mis annab meelerahu ja aitab tähelepanu koondada. Töötoas osalejad töötasid paaris ja koostasid taimedest, lilleõitest, männikäbidest ja muust taimsest materjalist mandalaid.
Taimed on paljude vanemate inimeste elus olulised. Nad on huvitatud taimedest, nende ise kasvatamisest. Tänu sellele saab seda populaarset vahendit kasutada ka teiste pädevuste arendamiseks.
Raamatukogu töötajad tulid ideele korraldada loovlabor: kutsusid inimesi looma värvilisi mandalaid, seejärel neid pildistama ja fotode põhjal originaalpostkaarte looma.
Loomingulises laboris osales 10 vanemat naist. Tegevus meeldis neile, sest see ei olnud ainuke eneseväljendusvõimalus, vaid ka hea viis suhelda, kaasates teisi pereliikmeid – lapsi ja lapselapsi. Nad ütlesid, et see võiks olla nende perede lemmik vaba aja veetmise ja õppimise tegevus. Taimede kogumine, nendest mandalate valmistamine ja pildistamine, fotode arvutisse kandmine ja hiljem postkaartide koostamine. Need on sammud, mis ei ühenda mitte ainult naudingut, põlvkondadevahelist suhtlust ja tugevat sidet loodusega, vaid arendavad suurepäraselt ka digioskusi – nutitelefoniga pildistamine, toimetamine, digiväljaannete küljendamine, printimine. See tegevus on suurepärane võimalus eakatele anda taimeteadmisi edasi noortele ja lastele, vastavalt nooremad saavad aidata eakaid nutiseadmete ja arvutiprogrammide
juhtimise õppimisel. Kõik osalejad said töötoa lõpus nautida oma töö tulemusi. Nad kasutasid graafilise disaini rakendust Canva, et luua mandala kujutisega digitaalne postkaart.
Loovlaboris osalejad jäid rahule nii enda loodud mandalatega kui ka omandatud oskusega kasutada uut digivahendit.
“Olen taimede vastu pikka aega huvi tundnud, kogun ravimtaimi, maitsetaimi, aga poleks kunagi mõelnud, et saan neid loometööks kasutada. Nüüd ei hakka ma enam kunagi postkaarte ostma – saan need ise luua kingituseks oma perele ja sõpradele. Armastatud inimese loodud postkaart on ju siiram ja hinnalisem sellele, kes selle saab,“ – võttis nii saadud teadmised siinkohal kokku üks koolitusel osalejatest.

Virtuaalsed põgenemisruumid

LEEDU

Ülemaailmne COVID-19 pandeemia on esitanud uusi väljakutseid õpetajatele, kes peavad leidma viise, kuidas teemat õpilastele tutvustada. Leedu Utena A. ja M. Miskiniai nim raamatukogu on kasutanud mobiilirakendust “Actionbound”, et luua huvitavaid ja kaasavaid virtuaalseid töötubasid, mille eesmärk on edendada rahvakultuurili-alaseid teadmisi. Nad töötasid selleks välja kuus virtuaalset põgenemistuba. Virtuaalsetes põgenemistubades osaledes saavad erinevas vanuses osalejad läbi kaasahaarava seikluse, kus iga teema jaoks luuakse lugusid ning ülesandeid ja mõistatusi, mida saab lahendada etteantud vihjete ja koodide abil, hulgaliselt uusi teadmisi.
Põgenemistoad on Leedus ja maailmas tuntud juba mitu aastat, kuid nende virtuaalsed versioonid said populaarseks alles pandeemia ajal, mil füüsiline kontakt oli keelatud või piiratud. Virtuaalsed põgenemistoad ühendavad endas erinevaid tegevusi ning suurendavad õppijate huvi ja kaasatust. Marsruudile on integreeritud erinevad loomingulised tegevused: video, helimaterjalid, viktoriinid, testid, loovkirjutamine jne. Seetõttu võimaldab mäng katsetada, luua ja meeskonnatööd teha. Aktiivselt loomingulisi ülesandeid täites õpivad nendes tegevustes osalejad tundma piirkonna rahvakultuuri jaoks olulisi objekte ja sümboleid. Samal ajal õpitakse töötama meeskonnas
erinevaid probleeme lahendades ja väljakutseid ületades. Seda meetodit peetakse äärmiselt tõhusaks. See põhineb inimese loomulikul soovil uurida, paljastada saladusi ja avastada. Mäng on eriti atraktiivne peredele, kes soovivad koos õppimise rõõmu kogeda.
Kuus virtuaalset põgenemistuba on leitavad veebilehel https://kitokieatradimai.lt/. Osalemine ei nõua erivarustust, ainult uudishimu ja kannatlikkust mängimiseks.
Neile, kes soovivad ise sarnaseid virtuaalseid seiklustubasid luua, leiab programmi Actionbound aadressil www.actionbound.com

Proosaline Pärnu

EESTI

Erasmus+ projektide peamine eesmärk on koguda ja ellu viia projektipartnerite parimaid ideid. Projekti „Developing of Elderly’s Digital Skills through Family Learning“ raames said Pärnu Keskraamatukogu töötajad hulgaliselt häid ideid.
Kõige huvitavam oli meie jaoks Utena raamatukogu idee kasutada erinevaid digivahendeid ja äppe raamatukogu kogude ja teenuste tutvustamiseks. Utena raamatukogu oli loonud äpi Actionbound abil toreda aardejahi. Aardejahis osalejad pidid lahendama erinevaid ülesandeid ja vastama küsimustele raamatukogu kogude, Utena ajaloo jm kohta. Meie jaoks tundus see väga hea idee panna erinevad põlvkonnad omavahel koostööd tegema.
Pärnu Keskraamatukogu lõi oma variandi Utena aardejahist. Koosasime ülelinnalise näituse „Proosaline Pärnu“. Kus on Pärnu kirjanduslikud paigad? Milliseid kirjanikke on Pärnu inspireerinud end kirjeldama. Paigaldasime üle linna 12 infotahvlit kohtadesse, mida on mainitud ilukirjanduslikes teostes – igal tahvlil kirjandusteose pealkiri, autor ja lõik, mis viitab sellele kohale, lisaks autori ja raamatu lühitutvustus. Samuti on näha raamatu kaanepilt ning ajaloolised fotod kirjeldatud paigast, üks QR-kood juhatab teose juurde raamatukogu e-kataloogis. See võimaldab kohe kohapeal reserveerida see raamat, kui soovite seda lugeda ja kui te ei ole veel raamatukogu kasutaja, siis saate end ka kohapeal elektrooniliselt lugejaks registreerida.
Teine QR-kood juhatab interaktiivse kaardini: https://www.fiasko.ee/proosaline.jpg, kust leiate järgmise tahvli asukoha.
Näitus annab võimaluse pere erinevatele generatsioonidele koos jalutada mööda Pärnu linna kirjanduslikke paiku, nooremad õpetavad vanematele, kuidas kasutada QR-koode ja raamatukogu e-kataloogi, vanemad aga saavad jagada oma mälestusi ja teadmis Pärnu ajaloo ja kirjanduse kohta. See näitus on omamoodi aardejaht, aardejaht uutele teadmistele kirjanduse, Pärnu linna, raamatukogu ja digioskuste järele.

Jutuvestmine ja digioskused

EESTI

Erasmus+ projektide peamine eesmärk on koguda ja ellu viia projektipartnerite parimaid ideid. Projekti „Developing of Elderly’s Digital Skills through Family Learning“ raames said Pärnu Keskraamatukogu töötajad hulgaliselt häid ideid.
Kõigilt projektikohtumistelt jäi kõlama idee panna erinevad põlvkonnad omavahel suhtlema ja oma oskusi ning teadmisi omavahel jagama.
Maikuus korraldas Pärnu Keskraamatukogu Paikuse haruraamatukogu jutuvestmise festivali. Aprilli ja maikuus on väga palju tähtpäevi, mis pühendatud lindudele, nii mõtlesimegi valdkonna – linnulood! 8. aprill: rahvusvaheline lindude joonistamise päev; 12. mai: rahvusvaheline öökulli päev; mai
esimene pühapäev: rahvusvaheline hommikuse linnulaulu kuulamise päev; mai teine laupäev ja pühapäev: ülemaailmne rändlindude päev. Põhiidee seisnes selles, et lapsed pidid oma vanavanematelt uurima kõikvõimalikke lindudega seonduvaid rahvapärimusi – vanasõnu, rahvatarkusi lindude kohta, uskumusi, mis seotud lindudega jne. Kuuldu põhjal pidid lapsed kas joonistama pildi või kirjutama lühijutu. Omaloomingu konkursile laekus 96 pilti ja lugu.
Festivali teise osa idee saime oma Türgi partneritelt, kes kasutasid põlvkondade ühendamiseks Kahoot viktoriine. Nende Kahootid olid seotud kodukoha ajaloo ja pärimusega-erinevate lugudega, mida põlvkonnad siis omavahel vahetasid.
Meie kasutasime Kahoot viktoriini selleks, et kinnistada vanavanematult saadud teadmisi ja lugusid. Kahootiga muutsime teema lastele huvitavamaks ja ka põnevamaks-küsimused oli linnuvanasõnade-lugude ja-uskumuste kohta jne. Lapsed pidid tundma linde nii piltide kui laulu järgi. Jutuvestmise ja Kahooti ühendamine võimaldas lastel suhelda oma vanavanematega, kuulata nende lugusid ja saada uus teadmisi rahvaluule ja linude kohta. Ja lapsed omakorda tutvustavad vanavanematele digimaailma võimalusi ja võibolla ühel päeval korraldavad ka vanavanematele Kahoot viktoriini.

Kangale maalimine: korduvkasutatav kott

HISPAANIA

Projekti “Vanemate inimeste digioskuste arendamine pereõppe kaudu” käigus said UCLM-i osalejad palju häid ideid, mida nad oma asutuses ellu viisid. Sofias toimunud koolitusel kaunistati sallid siidimaalitehnikas. UCLM-is kasutati seda tehnikat, kuid veidi erineval viisil. Korraldati töötuba, kus erivanustes osalejad said kaunistada riidekotte. Eesmärgiks oli arendada põlvkondadevahelist koostegevus, mille eesmärk oli valmistada üks praktiline isikupärastatud toode loovust rakendades. Lõuendile maalimine on parim viis panna proovile kõik oma kunstioskused ja muuta tavapärased esemed isikupäraseks. See on suurepärane tegevus, mida teha grupis või üksi, et lõõgastuda. Üks parimaid asju lõuendile maalimise juures on see, et saate teha seda mõnele igapäevaelus vajalikule tootele/esemele (riidest kott, T-särk, linik jne). Töötuba viidi läbi järgmiste etappidena:

1. Kõigepealt pandi koti sisse papitükk, et vältida värvide voolamist tagumisele küljele.

2. Seejärel tuleb välja mõelda kujundus. Võimalus on kasutada šablooni või lasta fantaasial lennata, soovi korral saab kujunduse ette valmistada ka Canva abil.

3. Joonte ja kontuuride joonistamiseks kasutage Eddingi peent viltpliiatsit.

4. Kui kontuur on kuiv, katke kujund värviga, selleks võib kasutada paksemaid viltpliiatseid või ka mõnda muud tekstiil- või pihustusvärvi.

5. Lõpuks, kui kott on värvitud, tuleks seda ilma auruta triikida.

Töötuba muudeti elavamaks laulmise, omavahelise suhtluse ja naeruga – see oli tõeliselt lõbus tegevus, mida me kõik osalejad nautisid.

 

Koomiksipäev

HISPAANIA

Cuenca Sagrada Familia kool asub Castilla-La Mancha ülikooli Cuenca ülikoolilinnakus, mis on teinud õpilastele lihtsamaks ülikooli sagedase külastamise ja meiega mõne tunni jagamise, mis erineb sellest, millega nad on harjunud igapäevaselt. Ülikooliprogrammi “José Saramago 50 plus“ raames, õppisid lapsed ja täiskasvanud koos koomiksit looma. Seeniorid kasutasid ära “Iliase” dramatiseeritud lugemist, et saada koomiksi süžee, mis on seotud praegu Ukrainas käiva sõjaga. Seeniorid tutvustasid lastele lugu ja määratlesid tegelased. 

Lapsed panustasid omalt  poolt oskustega rakenduse Comic Strip kasutamisel. Seda tööriista tutvustati projekti Erasmus+KA2 Digital Skills through Family learning kohtumisel Utenas.
Koomiksi loomisel panustasid vanemad õpilase ajaloo giididena ning väiksemad oma tehnoloogiliste teadmistega. Tulemus on suurepärane ja toob  välja mõlema põlvkonna parimad oskused. 5. klassi enam kui 20 õpilast moodustasid iga arvuti juures väikesed rühmad, igaühega kaasas vanem inimene, kes oli rühma mentor ja juhendaja.

Kõik rühmad mõtlesid välja loo, suhtlesid omavahel, lasid fantaasial lennata. Sarnane töötuba korraldati ka varjupaikadest pärit teismelistele..

Kokkuvõtteks võib öelda, et koomiksi loomise kaudu omandasid erinevad põlvkonnad uusi teadmisi ning suhtlesid omavahel.

Digipädevuste arendamine perekonnas

TÜRGI

Õppimine on elukestev protsess, olenemata sellest, kui vanad inimesed on. Kui inimene osaleb pidevalt enesetäiendamisega, näitab see, et ta on elus. Valitsustel on kohustus arendada elukestvat õpet. Haridus-/õppimisvõimalus pole aga kõigile inimestele kättesaadav, eriti pensioniealistele. Nazhayat Association tõi kokku osalejad erinevatest vanuserühmadest, et vähendada peresisest digilõhet. Võimaldasime noortel ja täiskasvanutel koos tutvuda uute mobiilsete seadmetega ja nende kasutusvõimalustega. Tutvustasime mitmeid rakendusi, mida inimesed veel ei oska kasutada, aga praktilises elus on neid vaja. Keskendusime 

oma osalejate pädevustele järgmistes ainetes:

 • Nutitelefonide kasutamine;
 • WhatsApp rakendus;
 • grupi moodustamine WhatsAppis;
 • Google maps: asukoha leidmine, kauguse arvutamine;
 • Tõlge: türgi-inglise (keele muutmine);
 • teksti kopeerimine/kleepimine;
 • Ekraanipiltide saatmine.
 • Koolituse eesmärgid:
 • Aidata kaasa osalejate sotsialiseerumisele;

Et täiskasvanud saaksid õppida kasutama uusi tehnoloogilisi vahendeid (nutitelefon ja rakenduste kasutamine).

Konkreetse abi osutamiseks paluti osalejatel oma seadmed kaasa võtta. Pärast enda tutvustamist töötasid osalejad õpetaja juhendamisel paarides.

Pärast teoreetilist sissejuhatust (45 min.) asusid kõik õppijad lahendama praktilisi ülesandeid. Õppijad pidid leidma eelnevalt kaardile kantud ülesanded ja järgima juhiseid. Pärast kõigi ülesannete täitmist paluti neil vastused salvestada ja kuvatõmmist WhatsApp grupis jagada. Nii said nad aru, kuidas kõik kolm rakendust töötavad ja millised on nende eelised.

Peresidemete tugevdamine ja digioskused

TÜRGI

Tänapäeva maailmas on vanemaealistel kodanikel üha raskem püsida kursis ühiskonnas toimuvate muutustega ja arengutega, seda põhjustab tehnoloogiate areng ning uute digilahenduste kasutuselevõtt. Seeniorid, kes ei suuda alati nende muutustega kohaneda ning sammu pidada, hakkavad end ühiskonnast veelgi enam isoleerituna tundma.

Piirkondlikke näost-näkku tegevusi läbi viiva organisatsioonina püüab Nazhayat neid probleeme vabatahtlike abil lahendada, tutvustades osalejatele uusi tehnoloogiaid ja digilahendusi meetoditega, mida oleme EL projektides osaledes omandanud.

Nazhayat’ina korraldame üritusi, et aidata kaasa seeniorite sotsiaalse- ja tehnoloogilise kohanemise probleemide lahendamisele.

Meie perekonnaga seotud tehnoloogiliste pädevuste arendamise programmil on kaks põhilist eesmärki:

 1. peresidemete tugevdamine
 2. digipädevuste areng läbi koostöö

 

Peresidemete tugevdamine:

Põlvkondadevahelise erinevuse tõttu on tihti raske mõista vanemate sugulaste probleeme, saada aru, mida nad mõtlevad ja millised on nende väärtushinnangud kultuurilistele erinevustele. Samas majas elavatel vanavanematel ja lapselastel on tihtipeale erinevad maailmavaated, kuigi nad räägivad sama keelt, ei taju nad asju ühtemoodi. Kuigi nad soovivad sama lahendust, võivad nad sõnadega haiget teha ja tekitada samas kodus mitu erinevat maailma.
Sarnaste probleemide vältimiseks kutsume erinevate põlvkondade esindajad kokku arutlema teemade üle, mis tekitavad eriarvamusi. Kord nädalas toimuvatel kohtumistel iga osaleja tõstab esile tema jaoks olulise teema, millest pereliikmed saavad erinevalt aru. Seejärel selgitab iga osaleja lõngakera abil rühma liikmetele oma probleemset teemat, teised saavad seda siis kommenteerida.
Eeldatakse, et inimesed lähenevad sündmustele erinevalt ja hindavad sündmusi oma isikliku empaatiatunde kaudu. On väga oluline, et nad saaksid end katkestamata väljendada, kulutada nii palju aega, kui tahavad ja et see aitab neid selgemini mõista. Nad ei taipa isegi hetkekski, et vanusevahet ignoreeritakse. Kõik on ühevanused ja kõik saavad asju vaadata täiskasvanu või noore perspektiivist.

Digipädevuste areng läbi koostöö

Üksteist paremini mõistma hakanud isikud vajavad selle protsessi tugevdamiseks ning koostöö suurendamiseks veel ühte etappi. Pelgalt kuulamisega saavutatud tolerantsuse praktikas rakendamine tagab, et kasu on jääv. Selliste praktikatega tugevdatud suhted viivad alati püsivamate tulemusteni.

Tehnoloogilised seadmed on siin väga olulised ja kasulikud. Koolitus, milles mõlemad pooled on nii õpetaja kui õppija rollis ja mida saab teha lihtsate sotsiaalmeediarakenduste abil, loob teistsuguse tööõhkkonna.

Eriti kui seeniorid on õppimisele avatud, loob see neis positiivse eelhäälestuse ja teadmise, et selle abil tulevad nad igapäevaelus paremini toime ning on kaasatud sotsiaalsesse ellu. 

Kogemusel  ja sallivusel on ka noorte isiklikus arengus oluline koht. Nad suudavad vaadata probleeme oma põlvkonna pilguga, ja mõistavad, et ühiskond ei koosne ainult nendest ja nende eakaaslastest.