CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

SEENIORITE DIGIOSKUSTE ARENDAMINE PEREÕPPE ABIL

KA 204- STRATEEGILINE PARTNERLUS TÄISKASVANUTE HARIDUSES

TÜM ORTAKLAR

UTENA A. AND M. MISKINIAI PUBLIC LIBRARY

LITHUANIA

"Values, Virtues, Integrity" Foundation

BULGARIA

EDU VITA

ITALY

NAZHAYAT association

TURKEY

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)

SPAIN

Pärnu Central Library

ESTONIA

PARTNERID JA KOGEMUSED

UTENA A. AND M. MISKINIAI PUBLIC LIBRARY

www.uvb.lt

Raamatukogu täidab kultuuri-, teabe- ja haridusfunktsioone. Utena raamatukogu on üks eesrindlikumaid Leedus ja aitab inimestel kohaneda tänapäeva tehnoloogilise keskkonnaga. Raamatukogu töötajad korraldavad lastele ja täiskasvanutele õppeprogramme, kuidas tehnoloogiaid õppeprotsessis sihipäraselt kasutada. 2019. aastal avati raamatukogus Pere digitaalne tegevuskeskus (DigiHub). DigiHub tutvustab kõigile vanusegruppidele erinevaid uusi tehnoloogilisi vahendeid – virtuaalreaalsust, tipptasemel andmetöötlust, Kinecti, 3D-programmeerimist, robootikat.

Utena raamatukogul on aastatepikkune kogemus pereõppeprogrammide ja uuendusliku õppesisu väljatöötamisel. Selle tegevuse kaudu laiendab raamatukogu arusaamist digitaalsest kirjaoskusest, hõlmates uusimaid tehnoloogilisi saavutusi. Samuti toetab see perekondlikku ja põlvkondadevahelist õppimist, arendab erinevate põlvkondade vahelist suhtlemist, tugevdab moraalseid väärtusi, soodustab ühtsemate kogukondade loomist, mis annab lastele, vanematele, vanavanematele, õpilastele ja õpetajatele võimaluse koos õppida, luua ja järk-järgult arendada olulisi pädevusi. Kogu õppeprotsess põhineb looval tööl – inimesed õpivad ehitades, modelleerides ja projekteerides.

“VALUES, VIRTUES, INTEGRITY” FOUNDATION

www.vvifoundation.org

Sihtasutus “Values, Virtues, Integrity ” on Bulgaaria mittetulundusühing, mis on registreeritud Sofia linnas ja tegutseb avalikes huvides. Fondi põhieesmärk on soodustada elujaatavate väärtuste, vooruste ja terviklikkuse kujunemist, edendamist ja kehastamist Bulgaarias, Euroopas ja kogu maailmas isiksuse, perekonna, organisatsiooni, kogukonna ja ühiskonna tasandil sellistes valdkondades nagu haridus, teadus, kunst ja kultuur, sport ja turism, ökoloogia ja säästev areng, kodanikuosalus ja avalikud tegevused poliitika kujundamiseks, tervishoid ja sotsiaalne tegevus, töö haavatavate rühmade esindajatega, meedia ja muud sihtasutuse valdkonnast huvitatud isikud. organisatsioonide ja institutsioonide tegevus kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

SA põhiülesanne on väärtushinnangute loomine ja arendamine Bulgaaria ühiskonnas.

Organisatsioon tegeleb aktiivselt erinevate põlvkondade inimeste haridus- ja tööhõivetegevusega ning otsib selleks uusi võimalusi.

EDU VITA

www.eduvita.it

EduVita on Itaalia mittetulundusühing, mis on pühendunud elukestva õppe edendamisele ning põlvkondade ja kultuuridevaheliste suhete arendamisele. See on avatud ruum erinevate põlvkondade kohtumiseks, kultuuri- ja hariduskeskus Lecces, Lõuna-Itaalias. Enne MTÜ loomist on mitteametlik noortegrupp teinud aktiivset koostööd kohalike ja välismaiste vabaühendustega, et arendada haridusvõimalusi kõikidele põlvkondadele. Nad märkasid, et Lecces napib võimalusi põlvkondadevaheliseks hariduseks ning koolitajate pädevuste arendamiseks mitteformaalses noorte- ja täiskasvanuhariduses. Sündis elukestva õppe ruumi EduVita idee – Lecces asuv koostöö ja koosõppe keskus, kus erinevate põlvkondade kogemusi arvestades luua ja jagada teadmisi. EduVital on järgmised eesmärgid:

 • edendada elukestvat õpet sotsiaalse kaasatuse eesmärgil;
 • edendada ebasoodsas olukorras olevate inimeste sotsiaalset arengut igas vanuses inimeste hariduse kaudu;
 • arendada põlvkondadevahelisi suhteid konstruktiivse dialoogi ja kogemuste vahetamise kaudu;
 • edendada koostööd ülikoolikeskkonna, mittetulundusühingute ja erialamaailma vahel;
 • edendada mitteformaalset ja digiharidust;
 • edendada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.

Organisatsiooni tegevused:

 • võrgustike loomine kohalike noorteorganisatsioonidega; ESC vabatahtlike kaasamine meie MTÜ tegevusse;
 • töötubade korraldamine kohalikele noortele koolides;
 • kursused ja töötoad, et teha esimesi samme digimaailmas, kasutada arvutit, tahvelarvutit ja nutitelefoni;
 • noorte koolitajate keelekursused üle 55-le;
 • Põlvkondadevaheline raamatuvahetus. Raamatute esitlused.
 • Täiskasvanute ja noorte koolitajate koostööplatvormi loomine teadusuuringuteks, koostööks ja koolituseks.

NAZHAYAT

http://nazhayat.org

Ühingu Nazhayat asutas 2015. aastal rühm õpetajaid, et vähendada põlvkondade ja kultuuride vahelist lõhet. Ühing pakub erinevaid kursusi erinevas vanuses ja erineva taustaga inimestele. Üks tugevamaid fookusvaldkondi on julgustada vanemaid täiskasvanuid ja pensionäre aktiivselt osalema kogukonna igapäeva- ja ühiskondlikus elus. Et aidata neil seda saavutada, korraldab ühendus vastavaid kursusi, näiteks IKT- ja keelekursusi. Kõik ühingu liikmed töötavad Rahvahariduskeskuses, mis on keskendunud täiskasvanutele mõeldud kursuste pakkumisele. Lisaks 30 ametlikule liikmele on seal suur hulk vabatahtlikke, kes on valmis kohalikest tegevustest osa võtma ja neid aitama. Ühingu üldiseks missiooniks on kohalike elanike teadmiste laiendamine ja hariduse parandamine. Assotsiatsioonina pakub Nazhayat järgmisi teenuseid:

 • IKT kursused täiskasvanutele – arvuti ja nutitelefoni kasutamine;
 • inglise keele kursused täiskasvanutele ja teismelistele;
 • Nädalavahetustel sörkimine mägistel aladel;
 • Igapäevased kultuuriekskursioonid ajaloolistesse paikadesse;
 • Seminarid ja üritused;
 • Rahvatantsud erinevatele vanuserühmadele;
 • Jalgrattasõidud, orienteerumistegevused.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)

www.uclm.es

UCLM on noor ülikool, millel on suur potentsiaal õpetamiseks ja teadustööks. Selle peamine ülikoolilinnak asub neljas linnas: Albacete, Ciudad Real, Cuenca ja Toledo. Tegemist on kaasaegse ja konkurentsivõimelise asutusega, kus õpib peaaegu 30 000 üliõpilast, töötab 2270 õppejõudu ja teadlast ning 1059 haldus- ja teenindusspetsialisti. See tähendab, et riigis on suure inimkapitaliga õppeasutus, mis on tark valik neile, kes soovivad osaleda elukestvas õppes, ja ka rahvusvahelistele üliõpilastele, kes soovivad osaleda akadeemilises elus.

UCLM pakub alternatiive kõigile kellele pakub õppimine ning teadmiste omandamine naudingut, olenemata sellest kas neil on eelnev akadeemiline kogemus või mitte. Selles valdkonnas läheb Senior University “José Saramago” kaugemale kui ainult akadeemiliste koolituste pakkumine.

Ülikooli programm “José Saramago” 50 pluss on programm, mis on suunatud kõigile üle 50-aastastele inimestele, kes leiavad õppimisest ja teadmistest rõõmu. Programmi 50 pluss peamised tegevused on järgmised:

 • Hariduse, kutseõppe ja sotsiaalsete huvide kultuurialane tegevus hariduslikul eesmärgil.
 • Sotsiaalsed projektid;
 • Ühiskondlikku huvi pakkuvate kultuuri-, kunsti- ja vabaajategevuste, sealhulgas kultuuri edendamisele ja levitamisele suunatud tegevuse, vabatahtliku tegevuse ja muu ühiskondliku tegevuse korraldamine ja elluviimine;
 • Arengukoostöö;
 • Põlvkondadevahelised projektid;
 • Täiskasvanuhariduse parimate praktikate uurimine.

PÄRNU CENTRAL LIBRARY

www.pkr.ee

Pärnu Keskraamatukogu on multifunktsionaalne kultuuri- ja elukestva õppe keskus. Raamatukogul on peaaegu 15 tuhat kasutajat ja 11 haruraamatukogu. Täiskasvanutele korraldab raamatukogu erinevaid üritusi ja koolitusi: raamatuklubid, filmi- ja kirjandusõhtud, muusikaloengud, kunstinäitused, erinevad töötoad. Raamatukogu korraldab individuaalseid nutiabi koolitusi seenioritele, samuti ka infokirjaoskuse koolitusi. Lugejatele õpetatakse, kuidas kasutada e-katalooge, internetiressursse, e-lugereid jne. Kõik need tegevused toetavad elukestvat õpet.

Pärnu Keskraamatukogu on ka metoodiliseks keskuseks Pärnu maakonna raamatukogudele ja raamatukoguhoidjatele juhendades ja arendades uusi teenuseid, oskusi jms. Pärnu Keskraamatukogu osaleb aktiivselt raamatukoguhoidjate kvalifikatsiooni arendamise tegevustes – korraldatakse loenguid ja koolitusi Pärnumaa raamatukoguhoidjatele.

Nagu kõik rahvaraamatukogud, pakub Pärnu Keskraamatukogu eakatele individuaalset digiabi ja lastele erinevaid digitöötubasid.