CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

AİLE ÖĞRENİMİ YOLUYLA YETİŞKİNLERİN DİJİTAL BECERİLERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KA204 – YETIŞKIN EĞITIMI STRATEJIK ORTAKLIKLAR

PROJE

KOŞULLAR & HEDEFLER 

Hızlı teknolojik ve sosyal değişim, insanları yaşamlarındaki yeni durumlara uyum sağlamaya teşvik etmektedir. Bununla birlikte, yaşa bağlı belirli becerilerin eksikliği veya daha düşük öğrenme motivasyonu gibi olumsuz koşullar, birçokları için entegrasyon sürecinde bir engel haline gelir. Yaşlı insanlar modern yaşamın farklı alanlarında beceri eksikliği hissediyorlar, ancak hızla büyüyen teknoloji sektöründe daha az kalifikasyona sahip oldukları için öncelikle dijital yeterliliklerini geliştirmeleri gerekiyor.
Bu nedenle kamu hizmetlerinden ve sanal iletişim araçlarından tam olarak yararlanamamaktadırlar. Sonuç olarak, yaşam kaliteleri etkilenmektedir.

Bu zorluklarla başa çıkabilmek için yetişkin eğitim kurumlarının sinerjilerini genişletmek ve personellerinin yetkinliklerini geliştirerek yeni eğitim modelleri yaratmak son derece önemlidir. Bu amaçla Litvanya, Estonya, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Türkiye’den yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren altı kuruluş ortak bir proje için bir araya geldi.
Projenin amacı, yaşlıların dijital becerilerini geliştirme alanında faaliyet gösteren bu kuruluşların potansiyellerini , ‘aile öğrenimi düzenleme’ alanında faaliyet düzenleme yeterliliklerini artırarak geliştirmektir.

Projenin amacı, yaşlıların dijital becerilerini geliştirme alanında faaliyet gösteren bu kuruluşların potansiyellerini , ‘aile öğrenimi düzenleme’ alanında faaliyet düzenleme yeterliliklerini artırarak geliştirmektir.
Bu tür öğrenme, ailelerin birlikte öğrenmesi için bir dizi fırsat sağladığı için dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor. Yaşlılar için aile eğitimi, daha fazla öğrenme fırsatı elde etmenin ilk adımı olabilir. Sadece kişinin becerilerinin gelişmesine değil, aynı zamanda aktif nesiller arası paylaşıma da yol açar, ahlaki değerler ve olumlu tutumlar geliştirir, ruh halini yükseltir ,sağlık, aile ilişkileri ve yaşam boyu öğrenme üzerinde büyük etkisi ve farkındalık yaratır.

ELDE EDİLEN HEDEFLER

Hedefe ulaşmak için belirli aşamalar takip edilmiştir:

Yetişkin eğitmenlerinin aile öğrenimi konusundaki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla 4 uluslararası deneyim-alışverişi etkinliği düzenlenmiştir. Sonuç olarak, 40 yetişkin eğitmeni profesyonel ufuklarını genişletme ve yetkinliklerini artırma imkanı elde etmişlerdir..

Aile öğrenimi için yeni fikirler tüm ortak kurumlarda üretilmiş ve test edilmiştir. 120 yetişkin birey ve aile üyeleri, aile öğreniminin faydalarını keşfederek dijital yeterliliklerini geliştirmiştir.

Aile öğrenimi yoluyla yaşlıların dijital becerilerinin geliştirilmesine ilişkin en iyi uygulama örnekleri ve eğitim materyalleri bu internet kaynağında toplanmış ve yayınlanmıştır ve diğer yetişkin eğitimciler için fikir ve kaynak olarak kullanılabilir.