CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

AİLE ÖĞRENİMİ YOLUYLA YETİŞKİNLERİN DİJİTAL BECERİLERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KA204 – YETIŞKIN EĞITIMI STRATEJIK ORTAKLIKLAR

Birinci uluslararası eğitim faaliyeti

“VALUES, VIRTUES, INTEGRITY” DERNEĞI, BULGARISTAN

Values, Virtues, Integrity ” Derneği, Haziran 2021’de ilk proje eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ortak ülkelerden 10 yetişkin eğitimci, ev sahibi kuruluş tarafından hazırlanan program uyarınca, sanatların birleştirilmesine dair ‘öğren-öğret’ faaliyetlerine katılmak için  Bulgaristan, Sofya’ya geldiler.Buradaki etkinlikler de aile öğrenimi için eğitim ve dijital etkinlikler, ipek boyama, parmak boyama, doğal malzemelerle resim oluşturma gibi atölye faliyetlerine katıldılar. Katılımcılar, dijital sanat eserleri oluşturmak için CANVA programını nasıl kullanacaklarını öğrendiler.

Eğitim katılımcıları tarafından oluşturulan sanat eserlerinin sanal sergisi.

Fotoğraf ve videolar:

İkinci uluslararası eğitim faaliyeti

NAZHAYAT DERNEĞİ, TÜRKIYE

NAZHAYAT, 2021 yılının Ekim ayında ikinci ulusötesi eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin görevi, yetişkin eğitimcilerinin yetkinliklerini beşeri ve sosyal beceriler yoluyla dijital yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerle zenginleştirmek idi. Aphrodisias açık hava müzesini ziyaret eden katılımcılar, çanak-çömlek ve boncuk işi atölyelerine katıldı ve yerel miras ve el sanatları hakkında bilgi edindiler. Kahoot uygulaması, kültürel ziyaretler sırasında edinilen bilgilerin güncellenmesi için kulanıldı. Bu eğitime katılanlar, Ahnenblatt programının soybilimi ve soy ağacı oluşturma için nasıl kullanılacağını da öğrendiler.

Üçüncü uluslararası eğitim faaliyeti

UTENA A. AND M. MISKINIAI HALK KÜTÜPHANESI, LITVANYA

Utena A. ve M. Miskiniai Halk Kütüphanesi, 2022 yılının Şubat ayında düzenlenen üçüncü ulusötesi eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin amacı, yetişkin eğitimcilerinin yetkinliklerini, Aile Dijital Etkinlikler Merkezi’nin ileri teknolojiler konusundaki deneyimleriyle zenginleştirmek idi: Sanal gerçeklik, oyunlaştırma, etkileşimli eğitim araçları ve robotlar. Bu programın katılımcıları Actionbound ve Comic Strip’i eğitim amaçlı kullanmayı öğrendiler.

Dördüncü uluslararası eğitim faaliyeti

EDU VITA, İTALYA

EDU VITA, projenin dördüncü ulusötesi eğitim faaliyetine ev sahipliği yaptı. 2022 yılının Mayıs ayında İtalya’nın Lecce kentinde düzenlendi. Etkinliğin amacı, nesiller arası öğrenme deneyimini yaymak ve bunun yaşlı insanlar için önemini vurgulamaktır. Dijital hikaye anlatımı atölyesine katılan katılımcılar şunları öğrendiler:

  • Dijital hikayeler oluşturmak için WeVideo uygulamasını kullanmak.
  • Video için altyazı oluşturmak üzere Altyazı Düzenleme programı kullanmak 
  • Quizizz uygulaması ile bir test oluşturmak