CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

РАЗВИТИЕ НА ДИГИРАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ЧРЕЗ СЕМЕЙНО УЧЕНЕ

КД204 – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

ПЪРВО ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ“, БЪЛГАРИЯ

Фондация „Ценности, добродетели, интегритет“ беше домакин на първата обучителна дейност по проекта през юни 2021 г. Десет обучители на възрастни от страните-партньори дойдоха в България, София, където според програмата, изготвена от приемащата организация, учиха и обменяха опит за комбиниране на обучение по изкуства и дигитални дейности за семейно учене. Организирани бяха ателиета по рисуване на коприна, рисуване с пръсти, създаване на картини с естествени материали. Участниците научиха как да използват програмата CANVA за създаване на дигитални произведения на изкуството.

Виртуална изложба на произведения на изкуството, създадени от участниците в обучението.

Cнимки и видеоклипове:

ВТОРО ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

СДРУЖЕНИЕ „НАЗХАЯТ”, ТУРЦИЯ

NAZHAYAT беше домакин на второто транснационално обучително събитие през октомври 2021 г. Задачата на събитието беше да обогати компетенциите на обучителите на възрастни със знания и умения за подобряване на цифровите компетенции чрез хуманитарни и социални умения. Участниците посетиха музея на открито на Афродизиас, участваха в работилници по керамика, твроческа работа с мъниста и научиха много за местното наследство и занаяти. Въпросник в Kahoot бе създаден, за да провери знанията, които са придобити по време на културните посещения. Участниците в това обучение също научиха как да използват програмата Ahnenblatt за генология и създаване на родословно дърво.

ТРЕТО ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „A. И М. МИСКИНИАЙ“ В УТЕНА, ЛИТВА

Обществената библиотека в Утена „A. and M. Miskiniai“ стана домакин на третата транснационална обучителна дейност, която беше организирана през февруари 2022 г. Задачата на събитието беше да обогати компетенциите на обучителите на възрастни с опита на Семейния център за дигитални дейности в съвременните технологии: виртуална реалност , геймификация, интерактивни образователни инструменти и роботи. Участниците в тази програма научиха как да използват Actionbound и Comic Strip за образователни цели.

ЧЕТВЪРТО ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

ЕДУ ВИТA, ИТАЛИЯ

EDU VITA беше домакин на четвъртата транснационална обучителна дейност по проекта. Тя беше организирано в Лече, Италия през май 2022 г. Целта на събитието – да се разпространи опитът за учене между поколенията, като се подчертае значението му за възрастните хора. Участниците присъстваха на семинар за цифрово разказване на истории и научиха:

  • да използват приложението WeVideo за създаване на цифрови истории;
  • да използват програмата Subtitles Edit за създаване на субтитри за видео;
  • да създават тест с Quizizz.