CHOOSE YOUR PAGE LANGUAGE   |  BG  |  EN  |  ES  |  ET  |  IT  |  LT  |  TR  |

AİLE ÖĞRENİMİ YOLUYLA YETİŞKİNLERİN DİJİTAL BECERİLERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KA204 – YETIŞKIN EĞITIMI STRATEJIK ORTAKLIKLAR

TÜM ORTAKLAR

UTENA A. AND M. MISKINIAI PUBLIC LIBRARY

LITHUANIA

"Values, Virtues, Integrity" Foundation

BULGARIA

EDU VITA

ITALY

NAZHAYAT association

TURKEY

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM)

SPAIN

Pärnu Central Library

ESTONIA

ORTAK TANITIMLARI & DENEYİMLERİ

UTENA A. AND M. MISKINIAI HALK KÜTÜPHANESI

www.uvb.lt

Kütüphane kültürel, bilgilendirme ve eğitim işlevlerini yerine getirir. Litvanya’daki en gelişmiş kütüphanelerden biridir ve insanların günümüzün teknoloji ortamına uyum sağlamasına yardımcı olur. Kütüphane personeli, öğrenme sürecinde teknolojilerin amaca yönelik olarak nasıl kullanılacağı konusunda çocuklar ve yetişkinler için eğitim programları düzenler. 2019 yılında kütüphanede Aile Dijital Aktivite Merkezi (DigiHub) açılmıştır. Çeşitli yaşlardan insanların ileri teknolojiler hakkında bilgi edinmek amacıyla kullandığı resmi bir kuruluştur – sanal gerçeklik, nesnelerin en uç noktası, bilgi işlem, Kinect, 3D programlama, robotik vs.

Utena Halk Kütüphanesi, aile öğrenme programları ve yenilikçi eğitim içeriği geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu etkinlikler sayesinde kütüphane, en yeni teknolojik yenilikleri sunarak, bireylerin dijital okuryazarlık anlayışını genişletmektedir. Aynı zamanda aile ve nesiller arası öğrenmeyi destekler, farklı nesiller arasında güveni geliştirir, ahlaki değerleri güçlendirir, çocukları, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları, öğrencileri ve öğretmenleri birlikte öğrenme, yaratma ve kademeli olarak birlikte önemli yeterlilikleri güçlendirme konusunda bir araya getirerek  daha uyumlu topluluklar oluşturmyı hedefler. Tüm öğrenme süreci yaratıcı çalışmaya dayanır – insanlar inşa ederek, modelleyerek ve tasarlayarak öğrenirler.

“VALUES, VIRTUES, INTEGRITY” DERNEĞİ

www.vvifoundation.org

“Values, Virtues, Integrity ” Vakfı, Sofya şehrinde kayıtlı ve kamu yararına hareket eden bir Bulgar sivil toplum kuruluşudur. Vakfın temel amacı, Bulgaristan, Avrupa ve dünyada , kişilik, aile, organizasyon, dernek, topluluk ve toplum seviyelerinde yaşamı onaylayan,yönlendiren değerlerin, erdemlerin ve bütünlüğün oluşumunu, teşvikini ve somutlaşmasını teşvik etmektir.

Ayrıca ,eğitim, bilim ve sanat ,kültür, spor ve turizm, ekoloji ,sürdürülebilir kalkınma politikalarının oluşturulması için sivil katılım ve kamusal eylemler, sağlık ve sosyal faaliyetler, savunmasız grupların temsilcileri ile işbirliği, medya ve vakfın çalışma ile ilgilenen diğer kişilerle  yerel çalışmalar düzenleme, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organizasyonların bilgi ve becerilerini yaygınlaştırma gibi faaliyetler de de bulunmaktadır.

Vakfın ana görevi, Bulgar toplumunda ki değerler üzerine bilgi derlemesi yapmak ve geliştirmektir.

Organizasyon, farklı kuşaklardan insanlar için eğitim ve istihdam faaliyetlerinde  son derece aktif çalışmaktadır.

EDU VITA

www.eduvita.it

EduVita, yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesine ve nesiller ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kurulmus bir İtalyan STK’sıdır. Farklı nesillerin buluşması için açık bir alandır, Güney İtalya’nın Lecce kentinde bir kültür ve eğitim merkezidir. STK’yı oluşturmadan önce, gayrı resmi gençlik grubu, tüm nesiller için eğitim olanaklarını geliştirmek için yerli ve yabancı STK’larla aktif olarak işbirliği yapmakta idi. Lecce’de nesiller arası eğitim ve yaygın gençlik ve yetişkin eğitiminde eğitmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi için fırsat eksikliği olduğunu fark ettiler. Yaşam boyu öğrenme alanı fikri sonucu EduVita doğdu – Lecce’de farklı nesillerin deneyimlerini göz önünde bulundurarak bilginin oluşturulacağı ve paylaşılacağı bir ortak çalışma ve birlikte öğrenme kuruluşu haline dönüşmüştür. 

EduVita’nın  hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

 • sosyal içerme için yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek;
 • eğitim yoluyla her yaştan insanın , dezavantajlı kişilerin sosyal gelişimini teşvik etmek;
 • yapıcı diyalog ve deneyim alışverişi yoluyla nesiller arası ilişkiler geliştirmek;
 • üniversite çevresi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve profesyonel dünya arasındaki işbirliğini teşvik etmek;
 • yaygın ve dijital eğitimi teşvik etmek
 • gençlik girişimini ve girişimciliği teşvik etmek

Organizasyonun faaliyetleri:

 • Yerel gençlik örgütleriyle ağ kurma; ESC gönüllülerinin STK’mızın faaliyetlerine katılımı sağlamak;
 • Okullarda ki yerel gençler için çalıştayların düzenlenmesi.
 • Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanmak için dijitalde ilk adımları atmak , kurslar ve atölye faaliyetleri düzenlemek.
 • Genç eğitimciler tarafından sağlanan 55 yaş üzeri kitlelere dil kursları düzenlemek;
 • Nesiller arası Kitap alışverişi. Kitap sunumları.
 • Araştırma, işbirliği ve eğitim için yetişkin ve genç eğitimciler arasında işbirliği platformu oluşturmak.

NAZHAYAT DERNEĞİ

http://nazhayat.org

Nazhayat derneği, nesiller ve kültürler arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla bir grup öğretmen tarafından 2015 yılında kuruldu. Dernek, farklı yaş ve geçmişlere sahip insanlar için çeşitli kurslar sunmaktadır. En güçlü odak alanlarından biri, yaşlı yetişkinleri ve emeklileri toplumun günlük ve sosyal yaşamının tüm bölümlerine aktif olarak katılmaya teşvik etmektir. Dernek, bunu başarmalarına yardımcı olmak için bilgisayar ve dil kursları gibi  kurslar sağlar. Tüm dernek üyeleri, yetişkinlere yönelik kurslar veren Halk Eğitim Merkezi’nde çalışmaktadır. 30 resmi üyenin yanı sıra, yerel faaliyetlere katılmaya ve yardım etmeye hazır çok sayıda gönüllü var. Derneğin genel görevi, mevcut bilgi ve becerileri yaygınlaştırmak ve eğitim sürecine katkı sağlamaktır. 

Nazhayat bir dernek olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yetişkinler için bilgisayar kursları – bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı;
 • Yetişkinler ve gençler için İngilizce dil kursları;
 • Hafta sonları dağlık alanlarda koşu yürüyüş aktiviteleri;
 • Tarihi yerlere kültürel günlük turlar;
 • Seminerler ve etkinlikler;
 • Farklı yaş grupları için halk oyunları;
 • Bisiklet aktiviteleri, oryantiring aktiviteleri.

DE CASTILLA LA MANCHA ÜNİVERSİTESİ (UCLM)

www.uclm.es

UCLM, öğretim ve araştırma için yüksek potansiyele sahip genç bir üniversitedir. Dört şehirde faaliyet gösteren birimlerinintek bir  ana kampüsü vardır: Albacete, Ciudad Real, Cuenca ve Toledo. Yaklaşık 30.000 öğrenciye, 2.270 öğretmen ve araştırmacıya ve 1.059 idari ve hizmet personeline ev sahipliği yapan modern ve rekabetçi bir kurumdur. Bu, büyük bir insan sermayesine sahip olmak anlamına gelir.

Bu nedenle, yaşam boyu öğrenmelerini geliştirmek isteyenler ve ayrıca akademik, yaşam veya dil zenginliği arayan uluslararası öğrenciler için doğru bir eğitim  seçimidir.

UCLM, daha önce eğitim almış olsun ya da olmasın, eğitimden ve bilgiden zevk alan herkese alternatifler sunar.Bu doğrultuda, çalışmalarımızda bize önderlik yapan  “José Saramago”Üniversitesi alternatif eğitim ihtiyaçlarını karşılamada bize son derece önemli katkılar sağlamaktadır.

Üniversite Programı “José Saramago” 50 +, çalışma ve bilgiden zevk alan 50 yaş üstü tüm insanlara yönelik bir programdır.

50+ programının ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim amaçlı kültürel faaliyetler, mesleki eğitim ve sosyal ilgi alanları.
 • Toplumsal ilgi alanında yürütülen projeler;
 • Kültürü, gönüllülüğü ve diğer sosyal faaliyetleri teşvik etmeyi ve yaymayı amaçlayan faaliyetler de dahil olmak üzere, sosyal ilgiye yönelik kültürel, sanatsal ve eğlence etkinliklerinin organizasyonu ve uygulanması;
 • Kalkınma için işbirliği;
 • Nesiller arası projeler;
 • Yetişkin eğitiminde en iyi uygulamaları araştırmak.

PARNU MERKEZ KÜTÜPHANESİ

www.pkr.ee

Pärnu Merkez Kütüphanesi, çok işlevli modern ve kültürel bir yaşam boyu öğrenme merkezidir. Yaklaşık 15 bin kayıtlı kullanıcısı ve 11 şube kütüphanesi bulunmaktadır. Yaşlı yetişkinler için kütüphane, okuma kulüpleri, film geceleri, edebi suareler, müzik, edebiyat, sanat, el sanatları atölyeleri gibi farklı konularda konferanslar düzenlemektedir. Kütüphane ayrıca yaşlılar için bilgi ve dijital okuryazarlık eğitimleri düzenler – yaşlılara çevrimiçi kataloglar, internet kaynakları sunar, nasıl e-kitap okunabileceği öğretilir. Tüm bu etkinlikler yaşam boyu öğrenmeyi destekler. Pärnu merkez kütüphanesi ayrıca modern hizmetler, tesisler ve beceriler geliştirmede Pärnu İlçesindeki yerel kütüphanelere yardımcı olur ve rehberlik eder. Pärnu merkez kütüphanesi, kütüphanecilerin yeterlilik geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır – Pärnu İlçesindeki kütüphaneciler için konferanslar ve eğitimler düzenlenmektedir.

Tüm halk kütüphaneleri gibi, Pärnu Merkez Kütüphanesi de yaşlılara bireysel dijital yardım ve çocuklara farklı dijital atölye çalışmaları sunmaktadır.